Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Samverkan avgörande för en mer energieffektiv fastighetsbransch

Publicerad: 2022-12-05 16:17

Goda råd, gröna hyresavtal och energioptimering med hjälp av artificiell intelligens – det är bara några exempel på innehållet som deltagarna på konferensen Energieffektiviseringens möjligheter, som gick av stapeln den 5 december, fick ta del av. Ett femtiotal fastighetsägare och energiexperter samlades på Munktell Science Park i Eskilstuna, och digitalt, för att diskutera hur vi kan minska energianvändningen i byggnader.

Energieffektivisering är en fråga som engagerar – det märks tydligt. Publikfrågorna duggar tätt och konferensens talare svarar med sina bästa råd. En av dem är Helen Aristondo Magnusson, energi- och hållbarhetsexpert på Installatörsföretagen. Hon menar att samverkan och att satsa på helhetslösningar är viktiga verktyg för att möta energiutmaningar.

– Digitala lösningar som Internet of things är nödvändiga med de kan inte lösa allt. Kunder, installatörer, tillverkare och leverantörer behöver samarbeta, och det är viktigt att vi skriver avtal som bidrar till samverkan och dialog, säger Helen Aristondo Magnusson.

”Värmeläckage genom klimatskal är ofta en stor bov”

En annan talare är Mostafa Saleh, projektledare på Energikonotret i Mälardalen. Han delar med sig av lärdomar från sitt arbete med energigenomgångar av olika typer av verksamhetslokaler.

– Börja alltid med att se över vad i byggnaden eller verksamheten som drar mycket energi, kanske i onödan. Värmeläckage genom klimatskal, som väggar, fönster och dörrar, är ofta en stor bov och bra att åtgärda tidigt. Innan man går vidare till större investeringar är det viktigt att tänka långsiktigt och inte göra panikinvesteringar som svar på energiläget som råder nu, säger Mostafa Saleh.

Värmeåtervinning av frånluft, byte av värmesystem och att skaffa solceller är exempel på investeringar som har god energibesparingspotential, men som kräver eftertanke, menar Mostafa.

Stöd för företag och fastighetsägare

Under förmiddagen delade Rikard Silverfur, hållbarhetschef på Fastighetsägarna, med sig av framtidsspaningar om bland annat energigemenskaper, effektfrågan och kommande EU-lagstiftning. Han visade också var branschorganisationen samlat matnyttig information om energikrisen och berättade om gröna hyresavtal. NRGIZE, som finansieras av Eskilstuna kommun, hjälper fastighetsbolag och fastighetstekniksföretag hitta varandra. NRLYZE erbjuder verktyg för att automatisera styrsystem för till exempel uppvärmning. Och Myrspoven visade hur deras AI-plattform lär sig hur byggnadsdrift kan optimeras för bättre inomhusklimat och lägre energianvändning.

Ny konferens går av stapeln i januari

Evenemanget på Munktell Science Park är den senaste aktiviteten som har arrangerats för Fastighetsnätverk Sörmland och Fastighetsnätverk Västmanland. Nätverken koordineras av Energikontoret i Mälardalen och är en plattform för fastighetsägare som vill dela kunskaper inom energieffektivisering med branschkollegor – och ämnesexperter.

Fastighetsägare i länen kan bli medlemmar. På nästa planerade aktivitet, som går av stapeln i januari, står ”Byggnaders roll i det framtida energisystemet” på agendan, med talare från Castellum och Tekniska verken.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023