Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Studiebesök på Stadsbyggnadskontoret

Publicerad: 2022-09-07 13:36

Fastighetsnätverkets medlemmar fick en informationsrik, guidad vandring i den nyrenoverade byggnaden. Byggnaden har numera miljöcertifieringen guld och projektets främsta fokus har varit de integrerade solcellerna på fasaden.

Bilder på människor som tittar på en byggnad

På Åbylunden 1 i Örebro, bara några hundra meter från södra station, ligger det nyrenoverade Stadsbyggnadskontoret. En boxformad, ståtlig byggnad med stora glasfönster och solceller längst med hela fasaden. 

Mattias Björnlund, Linus Larsson och Mattias Waller från Örebroporten visade oss runt i byggnaden.

Fasadmonterade solceller

På tre av stadsbyggnadskontorets fasader har solcellsmoduler integrerats i flera väderstreck. Solcellerna upptar tillsammans en yta av totalt 760 m2. Total installerad toppeffekt är 114 kW och årligen beräknas de producera 80 000 kWh vilket motsvarar ca hälften av byggnadens fastighetsel.

Essa glas har varit entreprenör för fasadsystemet och man har använt sig av ett modulsystem Fotovoltaisk ventilerad fasad och har levererats av ML System. Det tillsammans med växelriktare och solsträngsoptimerare utgör solcellsystemet.

Solcellssystemet har kostat omkring 3,5 miljon. Men då systemet även är en del av fasaden så täcker den investeringen även den underhållskostnad som annars hade behövts för att åtgärda fasaderna.

Bild på Stadsbyggnadskontoret - en boxformad fasad med många fönster och solpaneler

Ventilation i byggnaden

Stadsbyggnadskontoret har ett digitalt övervakningssystem från Webport, med styrning av ventilationsaggregat med återvinning. 

På taket har tidigare utanpåliggande ventilationskanaler och fläktar nu byggts in under ett nytt tak. De har även ändrat taklutningen så att regnvattnet kan rinna ner från takets mitt mot byggnadens fasad.

Glada besökare på taket

Glada besökare på taket

Miljöbyggnad guld

Renoveringen av Stadsbyggnadskontoret är projekterad för att nå miljöbyggnad guld, hittills har de nått nivå guld på alla parametrar. Målet är att minska byggnadens behov av fjärrvärme till en tredjedel mot var det varit tidigare, för att nå ner till en nivå på 27 kWh per kvadratmeter. Totalt (med byggnadens fastighetsel) innebär det att byggnaden totalt skulle använda 42 kWh per kvadratmeter 

Det är svårt att nå miljöbyggnad guld på en befintlig, äldre byggnad. För att lyckas med det har Örebroporten behövs sanera bort icke-miljövänligt material, i exempelvis skarvar. De har använt databasen Sunda hus för att välja materialval med hög miljöprestanda (A eller B klassade). Om det inte har varit möjligt har Örebroporten valt att göra en avvikelserapport för att säkerställa att de styr mot ett så bra materialval som möjligt.

Varsamhetskrav i byggnaden

Delar av byggnaden har varit skyddat av varsamhetskrav, vilket har ställt extra krav på utformning och renovering av byggnaden. Mattias Björnlund menar att förändringen av fasaden inte var den största utmaningen då underhållsbehovet var så uppenbart. Däremot har de valt att behålla mer av det ursprungliga utseendet på gaveln och i trapphusen.

Inflytt

I nuläget är det mellan 50-60 personer på plats som färdigställer ungefär ett våningsplan varannan vecka. I februari - lagom till sportlovet - ska bygget vara färdigställt och vara redo för hyresgästerna att flytta in.

Människor står och lyssnar på en man i gul väst.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023