Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Svenska kyrkan producerar egen solel

Publicerad: 2018-06-19 10:20

Med 255 solpaneler producerar Svenska kyrkan el på Norra kyrkogården som används i Krematoriet.

En grupp människor står utanför en byggnad

Per Halldin, Solkraft i Viby, presenterar solcellsanläggningen på Norra kyrkogården

Anders Malmqvist och Torleif Örn på Svenska kyrkan bjöd in till en driftnätverksträff inom Fastighetsnätverket med fokus på solel. Från början planerade de att ha solpaneler på Krematoriets tak, men då takets skick inte gjorde det lämpligt sökte de därför möjligheter att ha solcellerna på sina fastigheter på Norra kyrkogården. Per Halldin på Solkraft i Viby installerade solcellsanläggningen och berättade om hur processen gick till. Eftersom solpanelerna skulle placeras på Norra kyrkogården medan det största elbehovet fanns i Krematoriet vore det bra att överföra solelen mellan dem, men på grund av nätkoncessionen kunde de inte bara dra en elkabel mellan två fastigheter.

För att lösa frågan om överföring av solelen pratade de med E.ON. och hittade en möjlighet att använda sig av ett undantag från nätkoncessionen. Till de 254 solpanelerna på Norra kyrkogården skulle de också sätta upp en solpanel på Krematoriet, vilket innebär att de kan överföra el mellan de två produktionsanläggningarna på samma sätt som vindkraftverk kan kopplas samman i en vindkraftspark. Den 255:e panelen på Krematoriet möjliggör alltså att elen kan överföras med den 600 meter långa kabel som nu ligger mellan Norra kyrkogården och Krematoriet.

Per Halldin resonerade också omkring optimerare. Optimerare är en utrustning som kan användas för att optimera solelproduktionen från en solcellsanläggning så att den producerar så mycket som möjligt trots skuggning, och som också kan användas för att identifiera fel på enskilda paneler. Han rekommenderade att inte installera optimerare eftersom det kan vara riskabelt att ha elektronik i den varma miljön bakom solpanelerna under lång tid med risk att något går sönder. Ett annat argument för optimerare är att de hindrar att solpanelerna är strömförande vid brand. Detta kan dock också lösas med en brandkårsbrytare och att det finns tydlig information med skyltar om var det finns elkablar där strömmen inte kan brytas.

Med solcellsanläggningen beräknar Svenska kyrkan och Solkraft i Viby att de kan producera 78 MWh per år. Det mesta av solelen används i Krematoriet och anläggningen är dimensionerad för en så stor egenanvändning som möjligt. Simuleringar visade att de med den producerade solelen dessutom minskar effekttoppar för elanvändningen under sommaren, vilket innebär att de med sitt effektabonnemang för elen tjänar ytterligare på att ha solcellsanläggningen. För den överskottsel som ändå produceras rekommenderar de att jämföra olika elhandelsbolag då dessa ger olika ersättning för solelen som säljs till elnätet. Till exempel ska Jämtkraft, Trollhättan energi och Telge energi kunna ta emot solel på sommaren och ge tillbaka på vintern för den som är mikroproducent.

Driftträffen avslutades med en rundtur på Norra kyrkogården.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023