Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tack för dessa tre år!

Publicerad: 2023-09-29 11:46

Ibland är det bra att stanna upp och titta tillbaka! Nu tar EU-projektet "Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i ÖMS" slut och vi är så stolta över allting som vi har åstadkommit tillsammans under dessa tre år.

Glada personer ifrån projektgruppen står och ler. Texten "Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader" syns

 

  • Vi har gått ifrån att vara ett fastighetsnätverk i Örebro till att nu vara fyra fastighetsnätverk: Fastighetsnätverket i Örebro län, Östergötland bygger klimatneutralt (ÖBKN), Fastighetsnätverk Sörmland och Fastighetsnätverk Västmanland.

  • Vi har genomfört 137 aktiviteter (exempelvis erfarenhetsträffar, driftträffar, studiebesök och seminarier) för våra medlemmar och deltagit i 79 samverkansmöten på lokal, regional och nationell nivå.

  • Antalet deltagare har ökat med 153% från föregående projektperiod och antalet aktiviteter har ökat med 112%. Genomsnittlig nöjdhet för helheten av våra aktiviteter uppgår till 91% hos våra deltagare - WOW! 

Nu är det här projektet slut men 1 oktober startar ett nytt EU-projekt: "Byggnadslyftet i Östra Mellansverige" med målet att bidra till en mer energieffektiv, klimatsmart och innovativ bygg- och fastighetsbransch i Östra Mellansverige.

Det varmaste av tack till...

Tack till alla finansiärer, samarbetspartners, medlemmar, deltagare, intressenter, styrelser, referensgrupper och projektgrupper som har gjort det här möjligt. Tänk vad bra det blir när fler energikontor samverkar: Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Östergötland, Energikontoret Region Örebro län. Till nästa projekt kopplar vi även på Östergötland bygger klimatneutralt och NRGIZE - Home of PropTech. Tack även till Tant Sara Motion Pictures som hjälpt oss att ta fram den här fina filmen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 september 2023