Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tillsammans når vi längre genom Energimyndighetens nätverk

Publicerad: 2022-11-29 10:08

Samverkan kan tyckas vara ett uttjatat begrepp. Men sällan är problem unika eller bra lösningar bara relevanta inom Örebro län. Det är slutsatser vi inom Fastighetsnätverket återkommer till. Genom samverkan med nationella nätverk erbjuds Fastighetsnätverkets medlemmar utbildningar och kunskapshöjande träffar men också stöd för att överbrygga hinder för utökat klimatarbete.

Johan Sellin (Castellum), Niklas Jakobsson (Region Örebro län) och Jonas Tannerstad (Öbo) står utanför Kvarteret Korsningen och Citypassagen i Örebro

Johan Sellin (Castellum), Niklas Jakobsson (Region Örebro län) och Jonas Tannerstad (Öbo) står utanför Kvarteret Korsningen och Citypassagen i Örebro

I Energimyndighetens nätverk finns det representanter från fastighetsbolag och organisationer som ligger i framkant när det handlar om minskad energianvändning, klimatarbete, digitalisering och hållbar renovering.

I över tio år har Jonas Tannerstad representerat Örebrobostäder i Energimyndighetens nätverk BeBo för mer energieffektiva bostäder. I veckan tilldelades Jonas Tannerstad priset Årets AI svensk 2022 från TechSverige. Ett välförtjänt pris för hans enorma engagemang kring energieffektiviseringsarbetet för ÖBO och Örebro län.

Energimyndighetens nätverk LÅGAN bidrar till att det byggs och renoveras mer lågenergibyggnader. I LÅGAN utgör Fastighetsnätverket ett av sex regionala nätverk genom Niklas Jakobsson på Energikontoret i Örebro.

Och nu kommer ytterligare en person i Fastighetsnätverkets styrelse ta plats i att av Energimyndighetens nätverk; Johan Sellin kommer framåt representera Castellum i nätverket BeLok. Där kommer han, med sin expertis och sitt driv, bidra till klimatsmarta lösningar för kontor och andra lokaler. Hans första nätverksmöte sker den 6 december. 

Samverkan är inte bara ett uttjatat begrepp, det ger resultat. Tillsammans med andra nätverk fångar vi nationella frågor för att gemensamt erbjuda metoder för hållbar renovering, branschstandarder för digitalisering och utbildningar för driftoptimering.

Tillsammans når vi längre och då vi har bara börjat …

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023