Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Uppföljning av Digitalisering ”Let’s talk proptech”

Publicerad: 2023-11-09 16:55

Vilket stöd behöver du som fastighetsägare för att digitalisera mera? Vi har ställt frågor till tre fastighetsbolag som deltagit i vår workshop om digitalisering, här är deras svar.

Kvinna sitter framför datorskärm med huvudet vilades mot sin hand, bredvid henne sitter en person och pratar.


Inom Fastighetsnätverket har ett flertal fastighetsägare uttryckt önskemål om att öka sitt arbete med digitaliserad övervakning av energianvändning och smart styrning av byggnaders installationer. Det är bland annat vanligt att vilja utöka omfattningen från att endast ha gjort enstaka projekt till att få bättre framfart, eller att komma igång med ett första projekt. Samtidigt upplevs det svårt att driva denna typ av projekt då det saknas kompetens och andra ekonomiska prioriteringar måste göras.

Digitaliseringsträffar med NRGIZE

För att inspirera i digitaliseringsarbetet och för att sänka tröskeln för att komma igång har Fastighetsnätverket genomfört två workshops. Den första med information från och mingel med leverantörer av tjänster inom mätning och styrning av energianvändning i fastigheter.

Vid den andra sammanfördes fastighetsbolag med startup-bolag som arbetar med fastighetsteknik och energieffektivisering via NRGIZE. Nu har vi intervjuat tre fastighetsbolag som deltog i workshop nummer två ”Let’s talk proptech”. Ordet proptech kommer från Property Technologies och innebär digitalisering av delar av fastigheters affär.

Resultatet från intervjuerna

Enligt intervjupersonerna var workshoppen inspirerande och givande. Företagen arbetar fortsatt med sitt digitaliseringsarbete men på lite olika nivå.

Två av de intervjuade företagen har intensifierat sitt arbete med digitaliserad övervakning av driftparametrar och digitaliserad styrning av installationer. Det tredje företaget beskriver sig som en mindre aktör med äldre byggnader och installationer. De anser att det är svårt att motivera kostnaden av avancerade digitaliseringsprojekt. Företaget arbetar istället med andra energieffektiviseringsprojekt. Utöver övervakning och styrning diskuterades även digitaliseringens potential med avseende på trygghetsfrågor och med avseende på avfallshantering.

Trögt att hitta styr- och automationsföretag 

Ett företag som intervjuats har länge försökt engagera styr- och automationsföretag för att komma framåt med att implementera ett enhetligt system för hela sitt bestånd, men intresset har varit svalt. Det är först under 2023 som de fått kontakt med en leverantör som på riktigt hjälper dem framåt. Tillsammans bygger de upp ett digitalt system som till en början kommer omfatta en fastighet, men som sedan är tänkt att växa till att omfatta hela byggnadsbeståndet.

Första steget i utrullning av det nya systemet är att kunna läsa av hur huset mår med hjälp sensorer som känner av bland annat temperaturer. Med hjälp av detta sätts larm som indikerar om något är fel eller sticker ut. På sikt är målet att arbeta med styrning av drift på distans och att undersöka möjligheten att optimera drift genom maskininlärnings- och AI-algoritmer. Det finns även funderingar kring möjligheten att optimera energianvändning genom energilager i byggnader.

Trygghetsfrågor 

Ett av de deltagande fastighetsbolagen lyfte främst trygghetsfrågor. Diskussionerna som följde har lett till samarbeten med de deltagande startup-företagen. Försök pågår där sensorer och ljudsignaler, ”skrikor”,  installeras på väl valda platser där de upplever problem i fastighetsbeståndet.

Företaget gör även försök med sensorer i miljörum och avfallskärl för att tömning ska ske när avfallskärlen är fulla istället för att ett förbestämt schema ska styra. Delvis som följd av workshop nummer två tog företaget också ytterligare ett steg framåt med sin digitaliserade övervakning av driftparametrar och styrning av installationer. De har nu investerat i ett systemstöd i form av ett visuellt program där det går att jämföra energianvändning i olika fastigheter med varandra.


Vilka erfarenheter sitter du på kopplat till digitalisering? Känner du igen dig? Dela gärna dina tankar med oss på fastighetsnatverket@regionorebrolan.se

Varför digitalisering

  • Digitaliserad övervakning av energianvändning bidrar till bättre översikt av byggnaders status och energiprestanda.
  • Smart styrning av installationer möjliggör optimering av byggnaders energianvändning i drift.
  • Ett gott grundarbete med digitalisering ger möjlighet att implementera mer avancerade digitala lösningar så som maskininlärning och AI-algoritmer för att ytterligare optimera användning av tillgänglig energi.
  • Digitalisering ger även möjlighet till arbete med icke energirelaterade frågor så som trygghet i fastighetsbestånd.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 november 2023