Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vasakronan delar el mellan fastigheterna

Publicerad: 2022-03-31 11:50

Vasakronan förvaltar 20 byggnader i Uppsala Science park. På fyra av dessa byggnader installerades solceller för ett antal år sedan. Husen hade ingen fjärrkyla utan kylde sig självt med hjälp av kylmaskiner. Idag delar de el mellan varandra.

Blå bakgrund, ett V och texten Så kan du dela el i lokala nät

- Under samma timme på eftermiddagen när det var som varmast så såldes och köptes energi samtidigt på grund av intermittent drift, säger Ulf Näslund, teknikutvecklingschef på Vasakronan.

Vasakronan kände att de ville jämna ut detta fenomen och flytta effekt och energi mellan byggnaderna.

Men de stötte på ett problem. Överskottselen från ett hus med många solceller och ett litet energibehov innebar att elen skulle skickas rakt ut på elnätet. Om de istället kunde använda ett likströmsnät hade överskottselen kunnat gå till husen i närheten istället. Deras huvudmotiv blev då att öka egenanvändningen av producerad solel och anpassa nätkostnaderna. På så sätt skulle samtidigt effekttopparna kapas eftersom energin jämnades ut mellan husen.

Lösningen som Vasakronan använde

I samband med det här kom de i kontakt med företaget Ochno som använde USB-C-teknik. De hade tagit fram ett koncept för att kunna likströmsköra energin via en och samma kabel. På så sätt kunde de exempelvis ansluta belysningsarmaturer via olika hubbar och styra belysningen.

Tekniken de använde för hantering av likström och effektutjämning kommer från Ferroamp: sex stycken så kallade "E-hubbar" på vardera 56 kW.

Ulf avslutade med att presentera några av deras viktigaste lärdomar från projektet:

  • De har ökat egenanvändningen rejält, vilket har gjort att de har kunnat finansierat projektet
  • Likströmsbyggnad har också fungerat bra (Laddning, internet, bild, videokonferens  och belysning.)
  • Kunskap om likström är låg hos installatörerna och ännu lägre hos projektörer
  • Begränsat urval av installationsmaterial
  • Energilager-batteri är på gång
  • Effekttoppar och elflex – kvarstår delvis
  • Ekonomi OK – de fick till en väldigt prisvärd installation

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023