Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vi söker pilotprojekt som vill renovera hållbart!

Publicerad: 2021-02-01 09:42

Att tänka hållbart blir allt viktigare och fler hyresgäster värderar fastighetsbolag som bryr sig om miljön och klimatet. Stärk er miljöprofilering genom deltagande i projektet Energirenovering - ett nytt affärskoncept för små företag!

Trasig fasad med texten Renovera Hållbart

Med hjälp av projektet vill Fastighetsnätverket och LÅGAN (Energimyndighetens nätverk för lågenergibyggnader) visa att det går halvera fastighetsägares befintliga energianvändning vid renovering, med god lönsamhet.

En av huvuddelarna i projektet är att identifiera och följa tre pilotprojekt för renovering. Renoveringarna ska ligga i framkant och uppnås genom totalmetodikmodellen eller rekorderlig renovering. Det innebär att utgångspunkten vid renovering är åtgärdspaket istället för enskilda åtgärder. Tillsammans uppfyller åtgärderna i paketet de lönsamhetskrav som fastighetsägaren ställer, samtidigt som energibehovet i fastigheten minskas drastiskt.

Kriterier för pilotprojekt

Pilotprojekten kan innefatta både bostäder, kontor eller andra lokaler och har som ambition att uppfylla följande kriterier:

  • Kraftigt minskad energianvändning
  • Metodik enligt rekorderlig renovering
  • Ekonomisk bedömning baserat på livscykelkostnader och åtgärdspaket (Totalmetodiken)

Vad erbjuder vi?

Genom projektet får ni mer eller ny kunskap om olika åtgärder för energieffektivisering ur ett helhetsperspektiv. Tillsammans med LÅGAN och andra nätverk  får ni erfarenhetsutbyte från fastighetsägare med samma ambitioner som ni. Vi följer renoveringsprojekten under planering, projektering och under förberedelser inför upphandling, under tiden november 2020 till december 2021. Fastighetsnätverket kommer också kunna erbjuda publicitet av ert projekt och involverade parter på vår webbplats och Linkedin-kanal. 

Klart vi ska vara med! Hur går vi vidare?

Har ni ett renoveringsprojekt som ligger i linje med det vi har presenterat och har ambitioner om att renovera långsiktigt och hållbart? Skicka ett e-postmeddelande till Niklas Jakobsson på med titeln ”Pilotprojekt LÅGAN” och gör en kort beskrivning av aktuellt område/byggnad.

Förutom ovanstående kriterier är det först till kvarn som gäller och lämpar sig ert renoveringsprojekt blir ni kontakt för vidare diskussion hur vi går vidare tillsammans.

När energianvändningen minskas sparar ni pengar, samtidigt som ni gör någonting gott för klimatet. Ni får också möjlighet att utbyta erfarenheter med andra fastighetsbolag. Vi i Örebroregionen är duktiga på energieffektivisering inom fastighetsbranschen, men som med allt klimatarbete går det alltid att göra mer för fler. Låt oss hjälpas åt!

Mer information om de olika metoderna

Totalmetodiken

Beräkningar och enligt Totalmetodiken visar energibesparingar på 30-60 % och en lönsamhet på över 10 % i många fall. I början av 2017 hade Totalmetodiken använts i mer än 300 byggnader. Läs mer om olika projekt som har genomförts enligt Totalmetodiken under Referensprojekt.

Rekorderlig renovering

Metoden Rekorderlig Renovering ger fastighetsägaren ett metodiskt tillvägagångssätt för att åstadkomma energieffektiviserande renovering som ger bästa möjliga utfall på inomhusmiljö, energianvändning och kunskapsuppbyggnad. Metoden är baserad på erfarenheter från genomförda demonstrationsprojekt med mål om att halvera energianvändningen. Konceptet går ut på att sätta samman ett åtgärdspaket som halverar energianvändningen vid renovering av fastigheten. Mer information om Rekorderlig renovering hittar ni på följande länk: Information om Rekorderlig renovering

Mer information om projektet som finansieras av Energimyndigheten och Tillväxtverket hittar ni på Nyheten om projektet på LÅGANs webbplats.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023