Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Studenter har jämfört förskolor i trä och betong

Vad bidrar mest till hållbar bebyggelse; att bygga i trä eller betong? Under våren 2022 har Futurum fastigheter låtit två studenter göra sina examensjobb hos dem. Studenterna Emal Nikzad och Guleed Mohamoud Hassan från Mälardalen högskola har fått i uppdrag att jämföra två förskolor som är byggda på exakt likadana sätt – där det enda som skiljer sig är olika materialval för husets stomme.

Mia Elvén, Futurum fastigheter och studenterna Emal Nikzad och Guleed Mohamoud Hassan från Mälardalen högskola

Mia Elvén, Futurum fastigheter och studenterna Emal Nikzad och Guleed Mohamoud Hassan från Mälardalen högskola

Futurum fastigheter bygger idag många likadana förskolor, så kallade konceptförskolor. För några år sedan gick de över till att bygga dessa förskolor i trä i stället för betong och stål. Det innebär att Futurum har flera förskolor med likadan planlösning, teknik och funktion, men där några är byggda i trä och några i betong och stål. För att utveckla trähusbyggandet krävs det att – i ett tidigt skede i byggprocessen – analysera vad som kan förbättras. Genom att genomföra livscykelanalyser (LCA) kan olika alternativ jämföras för att bygga smartare, mer miljövänligt och kostnadseffektivt.

Under våren har studenterna Emal Nikzad och Guleed Mohamoud Hassan från Mälardalen högskola fått i uppdrag att jämföra två likadana förskolor. 

Resultat

Några av deras viktigaste slutsatser i rapporten var bland annat att: 

  • Förskolan med trästomme släppte ut mindre utsläpp än förskolan som med betongstomme.

  • LCC var ofullständig, vilket gjorde det svårt att besvara vilken av förskolorna som hade lägst kostnader i förhållande till LCC.

  • Energianvändning i form av utsläpp var mindre i Bettorp (trä). Energiutsläppen utgör en större andel i förhållande till andra livscykelskeden, vilket medför att Bettorp har större andel utsläpp i B6.

  • Projekten har bidragit till positiva mervärden men skiljer sig åt, dock beror resultaten på vilka personer som svarat. FN:s globala hållbarhetsmål 11 är det målet som haft störst inverkan.

Om Futurum fastigheter

Futurum Fastigheter i Örebro AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag i Örebro. Futurum äger och utvecklar förskolor, skolor och brandstationer med mera i Örebro kommun. Det är ett fastighetsbolag som fokuserar på att arbeta med framtiden. Bolaget vill ta ansvar för det framtida klimatavtrycket genom att bygga och förvalta hus på ett hållbart sätt, arbeta för smarta energilösningar, miljövänliga byggnadsmaterial, friskvård och socialt arbete.

Futurum logotyp

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 oktober 2022