Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Solel - samverkan mellan hyresgäster och fastighetsägare

Att investera i solel blir alltmer intressant och lönsamt. Men hur gör du som miljömedvetet företag för att få solel på ett tak när du hyr lokaler som ägs av annan part? Ett sätt är att du tillsammans med fastighetsägaren avtalar om ett hyrespålägg till det befintliga hyresavtalet.

Solceller

Solceller Foto: Solkompaniet

Det finns olika möjligheter att finansiera en gemensam investering i solel med en normal återbetalningstid på mellan 10 till 15 år. Först bör fastighetens förutsättningar för solelproduktion utredas. Med det som grund tas en gynnsam finansieringslösning fram för dig som fastighetsägare och för dina hyresgäster. Kostnader och tekniska detaljer regleras som tillägg i hyresavtalet.

Samverkan för investering

När WSP som hyresgäst önskade solel samverkade de med fastighetsägaren Klövern i Örebro. Ett avtal tecknades där Klövern äger solelanläggningen och intäkterna som solelproduktionen medför tillfaller WSP. Investeringen har hanterats genom att WSP får ett hyrestillägg i sitt befintliga hyresavtal. Nivån på hyrespålägget bygger på en ekonomisk analys av hur kostnader och intäkter fördelar sig över tid, under anläggningens livslängd. Denna typ av avtal skulle också kunna gälla för andra typer av miljöåtgärder i fastigheter där hyresgästen och fastighetsägaren har ett gemensamt intresse.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 31 augusti 2021