Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Lönsamma energi- och miljöåtgärder

Energieffektivisering berör oss alla och du har möjlighet att vara en del av lösningen! Allt fler hyresgäster tycker att det är viktigt att hyra av ett fastighetsbolag som bryr sig om miljön och klimatet. Vilket blir ditt nästa energiprojekt?

image alt text

Spara pengar med cirkulationspumpstopp

Energieffektivisera värmesystemet genom ett så kallat pumpstopp! Genom att stänga av cirkulationspumpen gör du nytta för miljön.

image alt text

Vattensparande åtgärder

I Sverige använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Det blir stora volymer på tio miljoner människor under ett år.

image alt text

Förvärmning av ventilationsluft

Genom att förvärma ventilationsluft kan du öka värmeväxlarens livslängd, minska energianvändningen och kapa effekttoppar med HSB-FTX.

image alt text

Värmeåtervinning ur avloppsvatten

Uppvärmning av tappvarmvatten är en stor energianvändare i många fastigheter. Här finns det potential för återvinning!

image alt text

CO2-kylsystemet sparar pengar

Intresset har ökat för moderna kylsystem. Med bättre energianvändning kan detta också sänka driftskostnaderna.

image alt text

Investera i laddplatser för elbilar

Här får du information om hur du etablerar laddplatser och får inspiration från andra som gått igenom processen.

image alt text

Upplys dig med rätt belysning!

Att installera en central styrning kan göra att elanvändningen till belysning minskar med drygt fyra procent.

image alt text

Byggnadens energisystem

Här kan du läsa mer om solceller, laddplatser för elbil och hur du kan flytta elbehovet eller till och med elen.

image alt text

Satsa på solel - för klimatets skull

Att investera i solel blir alltmer intressant och lönsamt. Här få du information om hur du ska kunna etablera solel hos dig.

image alt text

Klimatsäkra dina byggnader!

Klimateffekter bidrar till att extrema väderförhållanden blir allt vanligare. Hur väl rustade är dina byggnader för framtiden?

image alt text

Bättre uppföljning av energiprestanda vid nybyggnation

Här får du tips och inspiration på vad du kan göra som beställare för att säkerställa energikraven.

image alt text

Solenergi i samverkan

Investeringsunderlag för solel – samverkansmöjligheter mellan hyresgäster och fastighetsägare.

image alt text

Dela el mellan byggnader

Elen från solpanelerna kan inte alltid överföras hur som helst mellan byggnader, men det finns vissa undantag som gör att du kan dela el.

image alt text

Digitalisering gör skillnad

Idag är det lätt och billigt att samla in och lagra data. Men hur många fastighetsägare ser nyttan med att digitalisera?

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 september 2021