Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lönsamma energi- och miljöåtgärder

Energieffektivisering berör oss alla och du har möjlighet att vara en del av lösningen! Allt fler hyresgäster tycker att det är viktigt att hyra av ett fastighetsbolag som bryr sig om miljön och klimatet. Vilket blir ditt nästa energiprojekt?

Spara pengar med cirkulationspumpstopp

Energieffektivisera värmesystemet genom ett så kallat pumpstopp! Genom att stänga av cirkulationspumpen gör du nytta för miljön.

Bild på vattenkranar

I Sverige använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Det blir stora volymer på tio miljoner människor under ett år.

Genom att förvärma ventilationsluft kan du öka värmeväxlarens livslängd, minska energianvändningen och kapa effekttoppar med HSB-FTX.

Uppvärmning av tappvarmvatten är en stor energianvändare i många fastigheter. Här finns det potential för återvinning!

CO2-kylsystemet sparar pengar

Intresset har ökat för moderna kylsystem. Med bättre energianvändning kan detta också sänka driftskostnaderna.

Här får du information om hur du etablerar laddplatser och får inspiration från andra som gått igenom processen.

Att installera en central styrning kan göra att elanvändningen till belysning minskar med drygt fyra procent.

Byggnadens energisystem

Här kan du läsa mer om solceller, laddplatser för elbil och hur du kan flytta elbehovet eller till och med elen.

Satsa på solel - för klimatets skull

Att investera i solel blir alltmer intressant och lönsamt. Här få du information om hur du ska kunna etablera solel hos dig.

Klimatsäkra dina byggnader!

Klimateffekter bidrar till att extrema väderförhållanden blir allt vanligare. Hur väl rustade är dina byggnader för framtiden?

Här får du tips och inspiration på vad du kan göra som beställare för att säkerställa energikraven.

Solenergi i samverkan

Investeringsunderlag för solel – samverkansmöjligheter mellan hyresgäster och fastighetsägare.

Elen från solpanelerna kan inte alltid överföras hur som helst mellan byggnader, men det finns vissa undantag som gör att du kan dela el.

Ipad med byggarbetare på

Digitalisering gör skillnad

Idag är det lätt och billigt att samla in och lagra data. Men hur många fastighetsägare ser nyttan med att digitalisera?

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 september 2021