Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Investera i laddplatser för elbilar

Vi ser allt fler elbilar på vägarna och intresset för att installera laddplatser har ökat hos fastighetsägare och föreningar. Här får du information om hur du etablerar laddplatser för elbil och inspiration från andra som gått redan gjort det.

Det är bra att ta fram riktlinjer för planering av laddinfrastruktur för att underlätta eventuell utbyggnad.

Gott exempel:

Som alla elektriska installationer är det viktigt att laddplatserna följer regelverk för elsäkerhet och brandföreskrifter. Detta behöver du göra:

  1. Undersök om det finns särskilda villkor för installationen hos ditt försäkringsbolag.
  2. Kontakta räddningstjänsten i ett tidigt skede om du ska projektera omfattande anläggningar.
  3. Ta in referenser på tidigare installationer från leverantören i offertunderlaget och ställ krav på det som behövs enligt räddningstjänsten.
  4. Du har ansvar för att elinstallationerna görs av ett företag som är behörigt och registrerat hos Elsäkerhetsverket. Ansvaret kan också fördelas på olika sätt beroende på hur anläggningen har upphandlats.

Det finns olika sätt att ta betalt för uppladdning av elbilar och mjukvaran för det är ofta inbyggd i laddstationen. Det är bra att förbereda laddstationen för betalning även om det inte är aktuellt från start.

En investering i laddplatser kan finansieras genom Klimatklivet, ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Klimatklivet ger omkring 40 procent i bidrag för klimatsmarta åtgärder, baserat på innehåll och företagets storlek. Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor.

Det är tekniskt möjligt att batterier i elbilar kan integreras som en del av byggnadens energisystem. Därigenom bidrar de till att balansera byggnadens elanvändning och minska effektbehovet. Fortfarande utreds juridiska frågor om exempelvis försäkring och ansvar, men många förväntar sig att detta kommer att komma i framtiden. Det kan därför vara smart att ha laddplatser som är förberedda för att både kunna ladda upp och ur batterierna i elbilarna redan nu.

Är du också intresserad av solel?

Det går att använda standarden IEC 15118.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 31 augusti 2021