Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Satsa på solel

Att investera i solel blir alltmer intressant och lönsamt. Investeringskostnaderna har minskat och installation av solel är ett bra sätt att marknadsföra företagets miljöprofil. Här få du information, underlag och stöd för olika delmoment för att du ska kunna etablera solel.

Närbild på solceller

Polykristallina solceller

Hur gör jag?

Det finns flera möjliga affärsmodeller för solel. Med tillräckligt stora takytor och möjlighet att finansiera en anläggning är den enklaste och det mest lönsamma alternativet att installera solel i egen regi. Sol i Väst har tagit fram tre steg för hur du skaffar en solcellsanläggning som fastighetsägare.

Det är viktigt att göra rätt i början. Var noga med att se över förutsättningarna för en solcellsanläggning; hitta en bra yta, se på skuggning och se över takets hållbarhet om det gäller en takinstallation. Kom ihåg att noggrant undersöka om bygglov gäller, om byggnaden ligger inom ett detaljplaneratområde eller är av riksintresse för totalförsvaret. 

Du kan redan fundera på att dimensionera anläggningen, till exempel vilket elbehov ni kan tillgodose och om det finns några relevanta regelverk eller bidrag som påverkar. Är det något särskilt du vill utreda kan du göra en förstudie.
 
Det är bra att i ett tidigt skede ta in offerter från olika leverantörer som kan se över dina förutsättningar för solel. Ta in referenser från deras tidigare installationer, det säkerställer att det är en seriös aktör som gör ett bra jobb. Åk gärna ut på besök hos någon som har skaffat solel redan under planeringsfasen och lär av deras erfarenheter.

Så fort du har offerter och en uppfattning om hur stor anläggning du ska ha och vad den kostar kan du ansöka om investeringsstödet. Du säkrar då din köplats. 

I planeringsfasen ska du också se över säkerhet för installationen.

Oavsett om du omfattas av lagen om offentlig upphandling eller inte är det viktigt att ställa krav så att du får en bra solcellsanläggning. 

Gott exempel:

Örebrobostäder har ett väl genomarbetat underlag som har legat till grund för alla deras solelinstallationer. 

Du eller solcellsleverantören ska kontakta elnätsägaren. För försäljning av överskottsel väljer du ett elhandelsbolag på samma sätt som när du köper el. Se över hur mycket olika bolag ger betalt för överskottselen. WSP har gjort en kartläggning av vad olika elbolag ger för överskottselen. Det är en ögonblicksbild från perioden april-maj 2019, men kan ändå vara vägledande för dig som ska välja elbolag när du skaffar solceller.

För att garantera solcellsanläggningens funktion, drift och säkerhet ska den besiktigas.

Genom att använda en certifierad elinstallatör och solcellsinstallatör säkerställer du att solelanläggningen uppfyller krav på elsäkerhet och är monterad på ett sätt som inte försämrar takets tätskikt. Brandsäkerhet är generellt inget problem för solelanläggningar. Det är bra med skyltning och installation av strömbrytare för att kunna stänga av anläggningen. Installerar du batterier kan andra åtgärder vara viktiga.

Detta behöver du göra:

  1. Undersök om ditt försäkringsbolag har särskilda villkor för installationen.
  2. Kontakta din räddningstjänst i ett tidigt skede om du ska projektera omfattande anläggningar.
  3. Ta in referenser på tidigare installationer från leverantören i offertunderlaget och ställ krav på skyltning/brytare som behövs enligt räddningstjänsten.
  4. Du har ansvar för att elinstallationerna görs av ett företag som är behörigt och registrerat hos Elsäkerhetsverket. Ansvaret kan också fördelas på olika sätt beroende på hur solcellsanläggningen har upphandlats.

Solcellsinstallationer omfattas av en del lagar och regler, men det finns också vissa undantag för förnybar energi och för småskalig elproduktion. Detta kan vara relevant till exempel för hur du planerar och dimensionerar din solcellsanläggning.

Det finns inget specifikt stöd för solceller, men det finns ett så kallat grönt rotavdrag på 15 procent för grön teknik. 

Gott exempel:

Region Uppsala har skrivit ett PM om hanteringen av energiskatt vid större solcellsinstallationer. Läs deras frågeställningar och lärdomar här:

Det finns flera olika finansieringslösningar för att satsa på grönare el.

Samverkansavtal mellan hyresgäst och fastighetsägare

Hyresgäster som vill installera solel, stärka sin miljöprofil och minska sina driftkostnader kan upprätta ett samverkansavtal med fastighetsägaren.

Gott exempel:

WSP har tillsammans med fastighetsägaren Klövern i Örebro upprättat ett hyrestilläggsavtal för att installera solel.

Hyr eller leasa din solelanläggning

Det finns ännu fler möjligheter för dig som fastighetsägare att använda solel. Till exempel kan du hyra eller leasa din anläggning, eller ha ett elköpsavtal där en tredje part äger solcellerna och du betalar för solelen per kWh.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 31 augusti 2021