Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Upplys dig med rätt belysning!

De senaste åren har det hänt mycket kring energieffektiv belysning. Ny LED-teknik med smart styrning ger behovsanpassat ljus som sparar både pengar och utsläpp. Men hur säkerställer fastighetsägare att produkter och lösningar uppfyller höga krav kring miljö och lång livslängd parallellt med god belysning?

Glödlampa som lyser i mörkret

Miljövänlig belysning genom gemensam upphandling

Nu finns en möjlighet att få stöd för att fastighetsägare ska kunna få bra och energieffektiv belysning. Genom projektet Kvarteret Klimatspararna finns möjlighet att anmäla intresse för en gemensam upphandling för energieffektiv belysning. En tjänst som nu testas i Örebro kommun, i samarbete med Fastighetsnätverket i Örebro län och Fastighetsägarna MittNord.

Rätt belysning vid rätt tillfälle

Belysning är komplext och påverkar oss mentalt. Ofta läggs för mycket fokus på val av ljuskälla och styrningen av belysning hamnar i skym undan. Lampor är tända i onödan utgör en elanvändning på 2 000 TWh, vilket motsvarar tre gånger världens vindkraftsproduktion. Det är också vanligt att ljuskällor ger upphov till bländning vilket försämrar vår synförmåga.

Belysning bör anpassas utifrån användares behov och i större utsträckning lysa upp ytor. Ett tips är att undersöka och rengöra kupor till belysning, ofta är de smutsiga och då kommer inte ljuset fram.

Central tidsstyrning av belysning

Det finns många fördelar med att installera en central tidsstyrning av sin belysning:

 • Du energieffektiviserar ditt fastighetsbestånd och sparar pengar, även om du har ett mindre fastighetsbestånd.
 • Du kan följa upp och styra anläggningens drifttider. På så sätt kan anläggningen hela tiden leverera rätt ljusnivå som i sin tur minskar drifttiderna.
 • Genom att installera central styrning kan elanvändning till belysning minska med drygt fyra procent
 • Driftkostnader minskar och underhållet förenklas.
 • Genom central övervakning blir det lättare att felsöka, följa upp och planera underhållsåtgärder.
 • Tekniken bygger på ett internetuppkopplat ljusrelä som mäter och skickar information om ljusnivåer i realtid.

Örebrobostäders resa för minskad elanvändning till belysning

Örebrobostäder (Öbo) har genom att installera ett nytt styrsystem minskat belysningstiden. De noterade att gatubelysningen släcktes tidigare på morgonen och senare på kvällen än i sina bostadsområden. De undersökte därför en nyproducerad fastighet och konstaterade att 44 procent av fastighetselen gick till belysning när de borde utgöra ca 30 procent.

Öbo valde att centralisera sin belysningsstyrning och kunde därefter konstatera att de kunde släcka 12 min tidigare på morgonen och tända 12 min senare på kvällen. Förändringen har inneburit att de sparat cirka 600 000 kWh och motsvarande 415 000 kr per år.

I exemplet illustreras vilka besparingar som kan nås även i betydligt mindre belysningsanläggningar:

 • Minskad elanvändning med 2,5 %
 • Investering 115 000 kronor
 • 415 000 kronor i minskad driftkostnad
 • 300 megawatt timmar energieffektivisering
 • Minskat antal brinntimmar (timmar som belysning är på) med 150 timmar

Öbo rekommendation till andra fastighetsägare är att testa i liten skala för ett mindre område, utvärdera och sedan skala upp insatserna

SVT Nyheter:

Fasad med en central styrning

Så här ser en central tidsstyrning av belysning ut.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 september 2021