Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Värmeåtervinning ur avloppsvatten

Uppvärmning av tappvarmvatten är en stor energianvändare i många fastigheter. Här finns en potential att återvinna den energi som annars spolas ner i avloppet.

Vatten som rinner ner i avlopp

Värme från varmvatten som spolas ner i avloppet kan återvinnas

Varför värmeåtervinning ur avloppsvatten?

Vatten i kranar, toaletter och duschar värms upp inne i byggnader – energi som bokstavligt talas spolas ner i avloppet. Genom att återvinna värmen från avloppsvattnet finns möjlighet att återföra värmen till byggnaden och sänka energianvändningen, vilket sparar på både pengarna och miljön.

Hur fungerar det?

För att återvinna energin leds det varma avloppsvattnet bort från avloppsstammen. Värmen återvinns med en värmeväxlare och/eller värmepump. Värmepumpen kan då uppgradera den låga temperaturskillnaden i varmvattnet till en högre temperatur, vilket möjliggör bättre användning av värmen. Avloppsvattnet förs efter värmeåtervinningen tillbaka till stammen nedströms och värmen återförs till byggnadens värmesystem.

Finns problem med värmeåtervinningen?

Det finns vissa osäkerheter med värmeåtervinning ur avloppsvatten, som att reningen i reningsverket kan försämras vid en lägre vattentemperatur. Denna fråga är något som utreds och är viktigt att ta hänsyn till för den som implementerar värmeåtervinning, till exempel genom att inte ha en alltför låg temperatur efter återvinningen. Det finns också tester av långtidseffekter såsom nedsmutsning och beläggningar på insidan av rören.

I Vasakronans fastighet Pennfäktaren har de testat värmeåtervinning från avloppet. Här kan du läsa hur de gjorde och vad projektet gav för resultat. En av slutsatserna är att värmeväxlarnas möjlighet att effektivt återvinna värme ur avloppet beror på hur stort flödet av avloppsvattnet är, där förmågan är bättre vid lågt flöde. Det finns också förslag på att projektera avstängningsventiler och överfall för att möjliggöra rening och förebygga nedsmutsning och stopp i avloppssystemet.

Projektet HÅVA ska utreda om värmeåtervinning ur avloppsvatten kan implementeras i stor skala utan att få för stora negativa konsekvenser för avloppssystemet och miljön.

Företaget Ecoclime är en leverantör som erbjuder energiåtervinning av avloppsvatten. De presenterade sin lösning på en av Fastighetsnätverkets plattformsträffar.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 31 augusti 2021