Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Spara pengar med hjälp av CO2-kylsystemet

Med nya lagkrav har intresset ökat för moderna kylsystem. Med effektivare energianvändning kan detta också sänka driftskostnaderna. Demensboendet Akvarellen i Kumla har ett kylsystem med koldioxid som köldmedium som är mer klimatsmart.

Man som står vid ett kylsystem

Nytt kylsystem på Akvarellen i Kumla med CO2 som köldmedium

Nya lagkrav kräver byte av kylanläggningar

I många kylsystem används f-gaser som köldmedier. F-gaserna är starka växthusgaser, läckage av dem ger faktiskt 63 % större miljöpåverkan i Sverige än inrikesflyget. För att motverka detta har nya lagkrav kommit i den så kallade f-gasförordningen, vilket kommer att innebära ett stigande pris på f-gaser och att det är förbud mot att underhålla system med vissa f-gaser redan år 2020. Många kommer alltså att behöva byta ut sina kylsystem inom en snar framtid.

Energibesparing sänker driftskostnaderna

Genom att kombinera sitt byte av kylsystem med energieffektivisering finns potential att sänka sina kostnader och spara pengar. Dels är det viktigt att ta hänsyn till energieffektivitet vid nyinstallation, det ger lägre driftskostnader och alltså lägre livscykelkostnader för investeringen. Dels finns också potential att spara energikostnader genom att se över helheten för fastighetens energisystem då andra system, till exempel värmesystemet, kan påverka kylsystemet och antingen samverka eller motverka det. Genom att göra en energikartläggning får ni möjliga åtgärder för att maximera nyttan med systemen.

Gott exempel:

Akvarellen är ett demensboende i Kumla som förvaltas av det kommunala bolaget Kommunfastigheter i Kumla kommun. Boendet ligger på 6700 m2 bestående av 60 boendeplatser samt både gemensamma och administrativa lokaler, varuintag och ett storkök. Redan i byggnationen har byggherren samarbetat med vårdpersonalen för att anpassa Akvarellen för de boende och en modern demensvård.

På Akvarellen har de installerat kylsystem med koldioxid (CO2) som köldmedium som används till fastighetens storkök med åtta kylrum och frysrum. CO2-kylarna har mindre klimatpåverkan och sparar dessutom energi.

- Orsaken till att vi valde CO2 var av två orsaker, vi strävar efter att vara en klimatsmart kommun samt att det på sikt blir en billigare drift, berättar Robert Brånn, enhetschef på Kommunfastigheter.

På Akvarellen är kylsystemet dessutom sammankopplat med uppvärmningssystemet för att bli ännu mer energieffektivt. CO2-kylarna arbetar då tillsammans med bergvärmen där all överskottsvärme från kylmaskinens kondensorsida återvinns till värmepumpens köldbärarsida.

- Följden blir en supereffektiv anläggning där vi utnyttjar de båda anläggningarnas alla fördelar optimalt, menar Robert Brånn. Anläggningen har nu satts i drift med positiva erfarenheter.

- Systemet har fungerat väldigt bra, det har varit i drift genom ett helt år så vi känner oss otroligt nöjda!

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 september 2021