Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Driftlyftet – framtidens bästa driftutbildning

Publicerad: 2022-12-07 10:49

Kunniga och engagerade drift- och fastighetstekniker lägger grunden för minskad energianvändning i byggnader. Tillsammans med LÅGAN vill Fastighetsnätverket kunna erbjuda Driftlyftet; en utbildning för framtidens drifttekniker.

Deltagare på workshop om Driftlyftet, både i rummet och på distans via länk.

Fastighetsnätverket och dess medlemmar har uppmärksammat behovet av att bidra till ökad kompetens och  erfarenhetsutbyte för att optimera driften av fastigheter. Vi vet att drift- och fastighetstekniker lägger grunden i  energiarbetet för minskad energianvändning.

Driftpersonalens arbete behöver synliggöras. Samtidigt behöver fastighetsägare säkerställa en bredare kompetens för att nå minskad energianvändning. Därför har Fastighetsnätverket, tillsammans med Energimyndighetens nätverk LÅGAN och systernätverket Goda hus, börjat ta fram utbildningen ”Driftlyftet”.

Driftlyftet hämtar inspiration från Goda hus utbildningsserie för drift- och fastighetstekniker, som du kan läsa mer om här. 

Ett stöd för dig som arbetar med fastighetsteknik

Driftlyftet är tänkt att bli ett utbildningsmaterial och ett stöd för dig som arbetar med fastighetsteknik, med stort fokus på optimering och digitalisering. För att innehållet och utformningen av utbildningsmaterialet ska träffa rätt anordnades en workshop där deltagarna kunde diskutera sina synpunkter.

Det här kom fram under workshoppen

Diskussionerna var många. Bland annat lyfte vi fram att det vore bra att ge exempel och tydliggöra vikten av att utveckla:

  • en driftstrategi som tydliggör fastighetsteknikers uppdrag
  • rutiner för driftövertagande från nyproduktion
  • samverkan mellan värme- och ventilationssystem och byggnadens utformning
  • styrning och underhåll av värmepumpsteknik
  • lastbalansering av byggandens värmebehov och lokal energiproduktion

Vi diskuterade även förslag på utbildningens utformning. Deltagarna anser att det är viktigt att utbildningen blir flexibel och därmed digital för att få god genomslagskraft. Ett liknande upplägg som den digitala energiutbildningen ”Energilyftet” bedömdes vara positivt.

Med dessa värdefulla synpunkter och fortsatt samarbete hoppas vi hitta former för att kunna erbjuda framtidens bästa driftutbildning.

Här är föreläsningsmaterialet från dagen: 

Människor som diskuterar, de sitter i en ring. Fyra män och två kvinnor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023