Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Energilyftet - kompetensutveckla din personal

Publicerad: 2022-11-08 11:17

Att bygga och förvalta byggnader med litet behov av energi kräver kunskap. Det är något som Castellum har tagit fasta på. Johan Sellin på Castellum berättar att kunskapskrav kring energi är en förutsättning för att nå Castellums klimatmål. Alla medarbetare som arbetar med fastighetsteknik ska ha därför genomgå den digitala utbildningen Energilyftet.

Castellum har minskat energianvändningen med totalt 3 procent i år, trots att energianvändningen i flera byggnader har ökat. 

- Ingen byggnad har råd att glömmas bort om vi ska nå våra mål om att vara klimatneutrala till år 2030. Skulle alla byggnader där vi idag ser en ökad energianvändning legat kvar på noll, så skulle besparingen gå från 3 till 8 procent. Det ger en bild av potentialen i en effektiv förvaltning med rätt förutsättningar. Alla medarbetare i Castellum Region Mitt som arbetar med fastighetsteknik ska därför genomgå Energilyftet, säger Johan Sellin. 

Utbildning med hjälp av Energilyftet

Utbildningsverktyget Energilyftet är en utbildning i flera steg som syftar till att främja byggande och renovering till lågenergibyggnader. Utbildningen kom till 2016 på uppdrag av Energimyndigheten och har fram tills nu haft fokus på nyproduktion. Energilyftet skapar en bra gemensam kunskapsgrund som är flexibel, digital och där medarbetaren enkelt kan visa upp ett intyg om godkänd utbildning.

Nya uppdateringar av verktyget

EU kommer att ställa krav framöver på att byggnader med sämst energiprestanda behöver energieffektiviseras och renoveras. Därför har Energilyftet uppdaterats och kompletterats med utbildningsmaterial för en hållbar renovering. 

Energilyftet har även uppdaterats med aktuellt gällande energimål och uppdatering till nu gällande byggregler (BBR29) samt kompletterats med information om klimatdeklarationer och lagkrav kring individuell mätning och debitering. De största kompletteringarna syftar till att ge mer kunskap för energieffektivisering i befintliga byggnader. Goda exempel presenteras kring hållbar renovering och att använda sig av Energimyndighetens totalmetodik för att nå längre kring energieffektivisering.

Fler kompletteringar behövs

Johan Sellin menar att Energilyftet behöver kompletteras med ett liknande upplägg men med större fokus på just driftoptimering av byggnader.  I ett samarbete mellan nätverket LÅGAN och Fastighetsnätverket i Örebro län pågår ett projekt för att möta det önskemålet.

Utbildningen Energilyftet hittar du på följande länk https://energilyftet.com/ Gå den du också!

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023