Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Driftträff på Ica Maxi i Kumla

Publicerad: 2020-01-15 07:00

Kylmaskiner i en livsmedelsbutik avger mycket värme, vilket oftast blåses bort genom kylfläktar. Men i Kumla har ett samarbete lett till att energin, som tidigare gick till spillo, återanvänds för att värma tappvarmvatten.

Människor som lyssnar på en person som pratar


Fastighetsnätverket anordnade en driftträff på Ica Maxi Kumla tillsammans med fastighetsägaren Melins fastighetsförvaltning, där deltagarna på träffen fick se hur Melins återvinner värme utifrån livsmedelsbutikens kylsystem.

Ica Maxi byggde nyligen om sitt gamla kylsystem till ett koldioxidbaserat system. Det gamla systemet innehöll nämligen köldmedium, vilket håller på och fasas ut från marknaden på grund skadlig miljöpåverkan. När kylsystemet byggdes om, passade Melins på att installera ett värmeåtervinningssystem.

I fastigheten som Melins äger finns det lokaler på bottenplan och ca 120 bostäder på övriga våningar. Det medför stora möjligheter till att ta tillvara överskottsvärme, då det finns ett värmebehov för tappvarmvatten till bostäderna året om.

En win-win situation

Det finns ett utvecklingsprojekt som handlar om värmeåtervinningen på Ica Maxi Kumla, där ett samverkansavtal togs fram mellan Melins och Icahandlaren. 

Melins och Icahandlaren kom tidigt överens om att de skulle dela på den vinst som skapades av att återanvända värmeenergin. Värdet på energin baseras på E.ON’s fjärrvärmepris. Utifrån utvecklingsprojektet kommer Melins att spara ca 50.000 kr/år, och Icahandlaren kommer ha en extra inkomst på samma summa.

Avtalet, tillsammans med de lösningar som togs fram inom fallstudien finns tillgängligt här.

Här kan du läsa mer information om utvecklingsprojektet Butikskyla, ett värmande system

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023