Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Energisamordnare i fastighetsbranschen

Publicerad: 2020-02-10 10:56

Hur viktigt är det egentligen att inkludera en energisamordnare i bygg- och renoveringsprojekt? Mycket viktigt, skulle vi vilja svara på den frågan. Men det är minst lika viktigt att energisamordnaren är med i ett tidigt skede och får det mandat hen behöver. Under dagens erfarenhetsträff fick Fastighetsnätverkets medlemmar både bidra med egna erfarenheter och lyssna till andras erfarenheter kring ämnet.

Personer i ett konferensrum


Kalle Almstedt från KAMTech pratade om energisamordnarens roll i ett bygg- och renoveringsprojekt

KAMTech är en konsult i fastighetsbranschen som arbetar med projektsamordning, smarta fastigheter och hållbarhet sedan 10 år tillbaka och Kalle Almstedt, hållbarhetskonsult på KAMTech, öppnade dagens erfarenhetsträff med ett nytt ord: hållbarisering. Han menar att vi upplevt både industrialiseringen, globalisering och digitalisering, men nu är det hållbarisering vi bör fokusera på. 

Vi alla behöver stanna upp och fundera på om vi verkligen gör rätt val för en hållbar framtid och det finns därför en stor vikt i att ta hjälp av en energisamordnare. 

Därefter startades en gemensam diskussion där vi gick igenom de olika faserna i ett grovt skissat projekt: 
Idéfas -> Projektering -> Utförande -> Driftsättning -> Drift och förvaltning (vilket ska lägga grunden för 15-25 år)

Många bra tankar och idéer lyftes under den kommande timmen, där mycket fokus låg på just idéfasen i ett projekt. Många ansåg att det är viktigt att tänka på klimatbelastningen i varenda litet pennstreck. Att det är viktigt att tänka hur byggnaden ska driftas och förvaltas i ett tidigt skede och att det kan vara bra med en form av checklista som grund i början av ett husbygge. 

Viktor Olsson från Melins fastighetsförvaltning presenterade resultatet av deras samarbete med Ica Maxi Kumla

Melins Fastighetsförvaltning AB har cirka 117 lägenheter som ligger i anslutning till Ica Maxi i Kumla och när de upptäckte att Icahandlaren ventilerar bort energi från kylanläggningarna i butiken, ville de försöka hitta sätt att använda energin till lägenheterna istället. Och på den vägen var det. Ett samarbete etablerades mellan ICA Maxi och Melins fastighetsförvaltning med målsättningen att tillvarata på spillvärmen från kylanläggningen för tappvarmvatten i byggnadens lägenheter. 

Spillvärmen från kylmaskinerna kan leverera 200 MWh/år till tappvarmvattnet utifrån den lösning som Melins och Ica har kommit överens om. 

I utvecklingsprojektet Butikskyla, ett värmande system kan du läsa mer om ovanstående case och även ta del av det avtal som skrivits mellan Ica Maxi Kumla och Melins.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023