Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Energitjänster för ökad energieffektivisering

Publicerad: 2021-10-15 09:57

Fler fastighetsägare behöver öka takten i sitt energiarbete för att klara klimatomställningen. Men hur gör en när ambitionen finns men kunskap, tid eller pengar saknas? Det var utgångspunkten för erfarenheter och diskussion från fastighetsbranschen.

Bild på ljusstrålar på ett tak

 

»Med tydligare krav, långsiktigt samarbete och större tillit mellan leverantör och beställare är det inte orimligt att fastighetsägare kan minska sin energianvändning med 20 procent«

Anders Pousette från Energimyndigheten inledde med att ge sin bild av energitjänsters potential. Med tydligare krav, långsiktigt samarbete och större tillit mellan leverantör och beställare är det inte orimligt att fastighetsägare kan minska sin energianvändning med 20 procent. Energitjänster bör ses som ett viktigt verktyg för att kunna realisera våra klimatmål.

Lotta Bångens från Energieffektiviseringsföretagen presenterade den modell som tagits fram genom projektet ”Energieffektivisering inom Offentliga fastigheter” (EnOff). Modellen syftar till att förenkla och överbrygga de hinder som beställare ser med upphandling av energitjänster.

Utgångspunkten är att en i samverkan börjar i liten skala med rimliga krav på omfattning av anbud men med möjlighet att lätt växla upp. Enköpings kommun har använt modellen och fick in sex anbud varav tre gick vidare till intervju och uppdraget vanns av Rejlers.  

Samarbete med en gemensam utgångspunkt

Därefter presenterade Johan Sellin, Castellum, och Per Sjöblom, Rejlers Energiprojekt, tillsammans deras gemensamma energisamarbete för energieffektivisering i Castellums fastighetsbestånd. Johan menade att det är vanligt att åtgärdsförslag för energieffektivisering inte blir genomförda, ofta på grund av brist på personella resurser. Det är extra olyckligt då åtgärdsförslag för energieffektivisering kan finansiera eftersatt innehåll och även minska belastning på personal.

Problematiken resulterade i ett tätt samarbete med Rejlers med en gemensam utgångspunkt som utgår från ”totalmetodiken” – framtagen av BeLok (Energimyndighetens beställarnätverk för lokaler) som fokuserar på genomförande av åtgärdspaket för att få god lönsamhet. Energisamarbetet pågår men Per nämner att resultaten hittills visar på en minskad energianvändning på i snitt 35 procent och en lönsamhet på 6 procent i avkastning. Johan kompletterade med att resultat är för endast 13 av 600 byggnader så den återstående potentialen är enorm.

Presentationer från dagen

Träffen avslutades med en gemensam diskussion där följande erfarenheter lyftes fram.

  • Se till att åtgärdsförslag i energikartläggningar, energideklarationer och underhållsplaner beslutas och genomförs
  • Utgå från byggnader med hög energiprestanda och stor energianvändning
  • Välj ut byggnader med omsorg, energiåtgärder bör vara möjliga att genomföra inom ett år
  • Börja i mindre skala, fokusera på genomförande och växla upp succesivt
  • Beställare bör vara delaktig i inventering och framtagande av åtgärdsförslag för att inte tid läggs på åtgärdsförslag som inte kan genomföras
  • Samarbete med energitjänsteföretag bör ses som och fungera som en förlängd projektorganisation
  • Ställ krav på att energitjänsteföretag även kan genomföra åtgärder
  • Nyttja en modell som totalmetodiken för att särskilja investering från underhåll och genomförande av lönsamma åtgärdspaket i enlighet med företagets avkastningskrav

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023