Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ett lärorikt studiebesök på Energy Evolution Center i Eskilstuna

Publicerad: 2022-06-13 15:47

Energy Evolution Center marknadsför sig själva som en arena för innovativa lösningar som leder till verklig energiomställning, ökad konkurrenskraft hos företag och som säkrar långsiktig kompetensförsörjning. Under ett studiebesök hos dem fick vi lära oss mer vad detta innebär i praktiken.

Bilder på samtliga i projektgruppen

Projektgruppen från Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige, som står framför solceller på fasaden.


Under torsdag 9/6 möttes Energikontoret Mälardalen, Östergötland och Örebro i Eskilstuna för en rundtur på Energy Evolution Center - Eskilstuna, en gammal modellfabrik som totalrenoverats för att få ett helt nytt användningsområde. Byggnaden invigdes i slutet av maj och här sitter olika företag eller delar av företag och organisationer som alla jobbar inom energiområdet. Grundidén med centret är att det ska fungera som en mötesplats, där intressen och kontakter skapas och utbyts. Våra samarbetspartners, Energikontoret i Mälardalen, är en av hyresgästerna i byggnaden.

En miljösmart byggnad

Under rundturen fick vi en genomgång av fastigheten av Linda Werther Öhling, projektledare Eskilsuna kommun. Linda berättade om deras arbete mot att skapa en miljösmart byggnad. Här är några av de många åtgärder som teamet har prioriterat för att skapa en fastighet med stort energifokus:  

  • Solceller har installerats både på husfasaden och på taket. Placeringen av solel på fasaden har behövt anpassas på grund av varsamhetsaspekter.
  • Nästan inga möbler har köpts in nya. Möblerna i byggnaden har renoverats om eller är platsbyggda möbler - stort energifokus.
  • Porslin och inredning är inköpta från andrahandsmarknaden.
  • De har en synlig undercentral för att kunna demonstrera hur fjärrvärme, batteri, ventilation och styrcentralen ser ut. 
  • Ventilationen och belysningen är på många ställen helt närvarostyrd. 
  • De har en dashboard som visar hur mycket energi och vatten som används samt hur mycket el som produceras av solcellerna.
  • Gröna hyresavtal har tecknats med hyresvärden. 
  • Högtalarna är tillverkade av gamla bildäck. 

Projektet har även fått in social hållbarhet till viss del:

  • Människorna som har klätt om och renoverat alla möbler är anställda på Arbetsmarknadsenheten AMA.
  • Heltäckningsmattorna i byggnaden är tillverkade av återvunna fisknät. På så sätt har fiskare fått möjlighet till en inkomst samtidigt som haven rensas från gamla fisknät. 

Lärdomar från projektet

Byggnaden har varsamhetskrav så alla idéer har inte kunnat genomföras. Det innebär att projektet har får jämka en del med fastighetsägaren för att verkligen få fram vad som är vettigt att lägga fokus på under arbetets gång. En sådan sak som de fått prioritera bort har varit att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Guld - även om byggnaden har uppnått många av kraven är det svårt att nå alla när det handlar om en befintlig fastighet. Det är lättare att certifiera när en bygger nytt. 

En annan intressant aspekt är att Sehlhall (fastighetsutvecklaren), KFast (fastighetsförvaltaren) och Eskilstuna kommun (beställaren) valt att göra en upphandling tillsammans. På så sätt har de sett till varandras intressen och kunnat genomföra ett slutresultat som samtliga aktörer är mycket stolta över.

Niklas står bredvid en fjärrvärmeanläggning
Niklas och Hanna står i varsin ljudisolerad box
Gruppen står i ring och lyssnar på Linda som pratar om byggnaden
Konferensbord med renoverade stolar, rummet går i blått med blå gardiner. På väggen sitter en tv
Matsalen med renoverade stolar och bord. En hög blomma står på golvet. Väggarna är ljusblå och gardinerna mörkblå.
Rosa och gula post-it lappar sitter på en whiteboard som någon har skrivit på. Det är ett workshop-material

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023