Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Så kan du förebygga skador på dina fastigheter - trots klimatförändringarna

Publicerad: 2024-06-17 14:18

- Vi ser skador på fastigheter i dag som vi inte såg för tio år sedan. Och det beror på klimatförändringarna. Så nu måste vi får fart på klimatanpassningen av våra fastigheter. Det var det tydliga budskapet som Henrik Fjellgren, teknikkonsult på Afry, hade med sig till Fastighetsnätverkets frukostmöte i maj.

Henrik Fjellgren föreläser

Ett 20-tal åhörare fick höra Henrik berätta om hur Afry tagit fram en modell - en klimatriskinventering - som man kan genomföra för att få reda på hur man med klimatanpassningar kan minimera risken för att få stora och dyrbara skador på befintliga fastighetsbestånd.

Modellen består av tre steg:

  1. Klimatriskanalys. Det är ett analysarbete som ger en bild av vilka klimatrelaterade risker som hotar de aktuella fastigheterna.
  2. Baserat på resultatet i analysen görs sedan en klimatriskinventering. Denna sker på plats och ger ett underlag som pekar ut vad som behöver göras i de aktuella fastigheterna för att hitta rätt tekniska åtgärder för att minimera eller elmininera de risker man identifierat.
  3. Klimatåtgärder och underhållsplan. Nu sker den klimatanpassning av fastigheterna som man identifierat. För att säkerställa att man gör rätt saker kopplas de till den underhållsplan som finns för fastigheterna. Då säkrar man också upp fastigheterna för att på sikt klara de förändrade förutsättningar som ett förändra klimat innebär.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 juni 2024