Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fastighetsnätverket inspirerar på Energiutblick

Publicerad: 2021-04-28 00:00

I Energimyndighetens energiutblick gjordes en återblick kring vad som hänt och vad som händer på energiområdet i Sverige och vår omvärld. Energiutblick präglades till stor del av den satsning som påbörjats för en mer hållbar stålindustri genom vätgas, vilket ställer höga krav på ökad elproduktion.

Bild på ett öga med massor av geometriska former

Sveriges framtida energislag

Anders Ygeman, Sveriges energi- och digitaliseringsminister lyfte Sveriges konkurrensfördel med att vi har det lägsta elpriset i Europa. Kring energiproduktion menade Anders att det är teknik- och kostnadsutveckling som kommer styra framtidens energislag. Han menade även att vi behöver bestämma till vad vätgasen ska användas för att göra största möjliga nytta. Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten kompletterade med att ”det viktiga för Sverige är att det blir grön vätgas” alltså vätgas som produceras baserad på grön, förnybar el.

Energiministern om delning av energi

Niklas Jakobsson, koordinator Fastighetsnätverket lyfte följande fråga till Anders Ygeman.

”Fokus i diskussioner som förs är på energiproduktion av olika slag och inte energieffektivisering. Hur vill Anders och andra jobba vidare för att skapa förutsättningar för att dela energi, t.ex. mellan olika Fastighetsägare?”

Anders svarade att ”det ska bli enklare och billigare att producera egen el”. Kopplat till det så vill de även förenkla möjligheten att dela energi vilket de kommer arbeta vidare med till hösten.

Fastighetsnätverkets driver på tillsammans för hållbar utveckling

Ovanstående fråga till energiministern var kopplat till de ambitioner som idag finns i Örebro på Tamarinden där flera fastighetsägare vill dela energi. Ett område som Fastighetsnätverket driver som strateginod.

Anders Pousette lyfte fram vikten av strateginoder med olika inriktning men med det gemensamt att de är lokala drivkrafter för att nå nationella energi- och klimatmål. Anders lyfte Fastighetsnätverket som ett positivt exempel för erfarenhetsutbyte för samverkan mellan kommunala aktörer, privata fastighetsbolag och näringsliv. Energimyndighetens avslutade med uppmaningen om att våga prova nytt och satsa på framtida klimatinvesteringar.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023