Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Frukostträff om tomatodlingen i Frövi

Publicerad: 2024-04-23 15:06

Överskottsvärme är en biprodukt från Billerud Korsnäs pappersbruk i Frövi. Nu har WA3RM valt att ta tillvara den låg- och mellangradiga värmen som annars skulle gått till spillo för att bygga ett 100 000 m2 stort växthus som ska innehålla 250 000 tomatplantor som odlas i kokossubstrat.

Ingrid föreläser för 23 personer som sitter och lyssnar intresserat


Idag importeras 82 procent av alla tomater som äts i Sverige men inom kort kommer ungefär var tionde tomat odlas i Frövi. Med återvunnen värme, fossilfri el och vatten i ett slutet system blir det möjligt att lokalproducera 8000 ton tomater per år i det nya växthuset, som startar upp sin verksamhet inom bara några veckor. En halv miljon humlor kommer också att bo i växthuset för att pollinera och skydda mot insektsangrepp. 

Detta pratade Ingrid Schuster ifrån WA3RM AB om på vår frukostträff för fastighetsägare.

Frågor från publiken 

Engagemanget i publiken var stort och frågorna var många. Här är några av de frågor som kom in från publiken. 

Vad händer om det kommer massor av snö? 

- Det finns värmerör i taken. Cirka 70-75 % av det bevattningsvatten som krävs i växthuset under ett år kommer att samlas in från regn och snö som faller på byggnaden. Vattnet leds till ett vattenmagasin där det hämtas av bevattningssystemet.

Varför blev det just tomater? 

- Vi kunde se att det var störst glapp mellan hur mycket tomater vi äter i Sviere mot tillgången. Genom att odla tomater här kan vi ersätta import och det är ett bra sätt att nyttja energi. 

Växthuset är byggt av både stål, glas, betong och aluminium som bidrar till mycket koldioxidutsläpp. Har ni gjort en LCA-beräkning på projektet? 

- Vi håller på att räkna och sammanställa det nu. Energiåtervinningen är den största vinsten med projektet. Vi arbetar med en holländsk leverantör och de är duktiga på att bygga industriella växthus, här i Sverige har vi inte kommit lika långt. Det finns ingen liknande odling i Sverige i dag. 

Hur mycket överkapacitet finns ifrån spillvärmen ifrån Billerud? Tar ni ut max?

- Det finns mycket restvärme från Billerud att ta av. Det har varit det mest spännande med det här projektet - att hitta sätta att dela och sälja restvärmen. Billerud vill driva sin verksamhet 24/7 men har vissa stopp. Vi har även investerat i en sodapanna. Vi har även en bioljepanna som kan startas om det behövs. Det som är tacksamt med tomater är dock att vi kan släcka all belysning i ett par minuter utan att det märks. 

Blir det inte ljust ifrån all belysning som ska lysa upp växthuset? 

- Vi skärmar av ljuset utåt och isolerar med dukar. Under 6-8 timmar per dygn vilar även tomatplantorna och då släcker vi ner i växthuset. 

Varför har ni valt humlor och inte bin som ska pollinera växterna? 

- Bin är för smarta och brukar rymma. 

Vilken har varit den största oron inför projektet? 

- Att inte få tag i personal (100 tjänster) men vi fick många sökande så det var inga problem. 

Hur ser det ut med transporter till och från växthuset? 

- Det kommer att gå tre lastbilar om dagen, men det finns tankar på att dra in en järnväg på området. Det är dock en fråga som samhällsplanerare får se över. 

Hur mycket kostade hela projektet? 

- Projektet finansierades av en fond och landade på 1,4 miljarder. Vi på Wa3rm är fastighetsägare och hyr ut till odlaren. Hyran motsvarar hyran för ett shoppingcenter ungefär och avtalet är 10 år. Avtalet med Billerud för restvärmen är 20 år. 

Vad hände med räkodlingen? 

- Det krävs en viss typ av aqua-kultur samt ett utbyte med omvärlden för att en räkodling ska fungera optimalt, annars samlas många spårämnen. Vi har, tillsammans med Länsstyrelsen och Region Örebro län, gjort många mätningar med en närliggande sjö och det visade sig att vissa spårämnen skulle adderas om vi satsade på räkodling också och därför gick vi inte vidare. Det projektet kommer passa bättre någon annanstans. 

Vem kommer köpa alla tomater? 

- Ica har valt att köpa upp alla tomater, så i augusti kan du förhoppningsvis köpa Frövi-tomater i din närmsta Ica-butik. 

Nästa frukostträff

Nästa frukostträff hålls den 21 maj och kommer handla om klimatrisker för våra byggnader. Frukostträffarna arrangeras av Fastighetsnätverket i Örebro län i samarbete med Fastighetsägarna.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 maj 2024