Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kvinnor i bygg- och fastighetsbranschen

Publicerad: 2021-11-25 16:38

Dagen efter att Sverige fått sin första kvinnliga stadsminister (och 100 år sedan fri och jämlik rösträtt infördes) möttes vi för att prata om utmaningarna för att få till en jämlik och hållbar bygg- och fastighetsbransch.

Sju kvinnor i gula byggarbetskläder med reflexer.

Förutsättningar kan verka olika, byggbranschen får ofta framstå som bland de sämsta i klassen med 98-99 % män sett över alla olika yrkesgrupper i branschen.

Vi samlade därför kvinnor som på olika sätt bestämt sig för att göra skillnad och verkligen försöka påverka och ändra förutsättningarna i branschen. Sätten varierar men syftet är detsamma: fler kvinnor skapar en mer hållbar och attraktiv bransch som kan behålla arbetskraft och skapa mer lönsamma företag.

Hanna Johansson, projektingenjör på ByggDialog 

Hanna Johansson berättade om hur ByggDialog, tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Lokalförvaltningen Göteborg Stad, tog fram en färdplan för en jämställd byggprocess

Arbetet är inte enkelt om det finns människor som tycker att det är bra som det är. Men det finns många fördelar med en mer jämställd bransch.

Jämställda företag:

  • är attraktivare arbetsplatser med ökad innovation & utvecklingskraf
  • har ökat välbefinnande
  • har högre lönsamhet & produktivitet
  • har färre olyckor & trakasserier. 

Som beställare kan du ställa krav i upphandlingar där du på olika sätt premierar om företaget som kan påvisa ett aktivt jämställdhetsarbete.

Gabriella Hagman, VD Mondo Arkitekter

Gabriella Hagman är en av två initiativtagare till affärsnätverket Women Building Sweden som samlar kvinnor i ledande positioner i byggbranschen. Hon berättade om utbildningsprojektet Villa Zero där de har byggt ett klimatneutralt småhus. 

Efter mycket beräkningar valde dem att bygga en trägrund, cellulosabaserad isolering och ett trätak med solceller. Men att prioritera jämställdhet i byggbranschen var lika viktigt som att minska koldioxidutsläppen. 

Därför antog Byggpartner utmaningen att skapa ett bygglag beståendet av enbart kvinnor. Projektet kommer att följas av forskare som tittar närmare på arbetssätt, innovation, kvalitet och effektivitet hos arbetslaget. Regeringen har gett byggbranschen målet att år 2030 ha 25 procent kvinnor i sin verksamhet.

Machokulturen är ett hinder för branschen att utvecklas och attraherar ny arbetskraft. Forskningen visar även att maskulina normer ökar riskbeteenden, vilket bidrar till en högre andel olyckor och dödsolyckor.

Lovisa Löwenborg och Ellie Elmondt, Wire Invest 

Hur tar man sig an det icke-jämnställda fastighetägandet? Det är en fråga som Lovisa Löwenborg och Ellie Elmondt funderat på. De har gått från att själva äga sitt eget boende till att investera i fastighetsprojekt.

2018 startade de Wire Invest för fler kvinnor ska investera i fastigheter tillsammans. Lovisa och Ellie har som mål att gör fastighetsbranschen jämställd, under sin livstid. Därför håller de workshoppar för kvinnor om investeringar i fastigheter men de har också tagit fram en samfinasieringsmodell.

Den minsta investeringen är 25 000 kr. I dag är det över 500 aktiva kvinnor som bidragit med över 40 000 000 kronor.

Ett mer jämställt ägande av fastighet skapar incitament för att frågor som hållbarhet värderas högre. Med ett breddat ägande kommer fler behov att kunna uttryckas.

Wire Invest har gått från att ha blivit ifrågasatta som kvinnliga investerare till att nu ses som en part bland flera investerare. Med ägande som medel kan kvinnor både skapa makt över sin ekonomi, såväl som efterfrågan av vad en investerar i. I dag har de valt att satsa i mindre projekt med hög hållbarhetsprofil.

Läs mer om kvinnligt ägande i fastigheter: Tankesmedjan Ownership gav ute rapporten Vem äger Sverige, 2019.

Viveka Wikborn, VD Magna Fastighetsförvaltning

Med på webinariet fanns också Viveka Wikborn som äger fastighetsbolaget Magna Fastighetsförvaltning och som startat och fastighetnätverken Fastella och Fastighetskvinnorna Syd. Viveka är verkligen en aktiv förebild som under många år lyft kvinnligt fastighetägande och har mycket erfarenheter av att arbeta som kvinna i en mansdominerad fastighetsbransch.

I vår slås dörrarna upp för H22 City Expo i Helsingborg upp. Under 35 dagar bjuder staden in till att ta del av den innovation stadsplanering som tagit sig uttryck i H22 vision när de skapat stadsdelarna Oceanhamnen, Cityområdet, stadsdelen Drottninghög och Slottshagen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023