Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Länsgården använder drönare i förvaltningen

Publicerad: 2023-05-30 10:19

Under ett studiebesök hos Länsgården fick Fastighetsnätverkets medlemmar uppleva hur det kan se ut när drönare används för fastighetsdrift. Ta del av de viktigaste grunderna här!

Bilden är tagen ifrån en Drönare, ett gäng personer står på asfalten och tittar upp mot himlen, det är sommar och de är lättklädda. Många ler


Länsgården har cirka 17.000 kvadratmeter fastigheter i Örebro län. De arbetar kontinuerligt för att på olika sätt arbeta mer effektivt. Nyttjandet av drönare är en av de åtgärder de infört för att jobba smartare och slippa använda skyliftar. 

Martin Thesen på Länsgården berättade om en incident där en taklucka hade stått öppen på en av deras byggnader, tack vare drönaren kunde de snabbt upptäcka detta och sparade därmed 10-15.000 kronor. 

Viktiga grunder

Det finns flera olika typer av klassningar och licenser för olika drönare, det är behovet som styr vilken drönare du som fastighetsägare har nytta av. Men det finns vissa allmängiltiga grunder som kan vara bra att ha koll på. 

Drönarkort

För att överhuvudtaget få lyfta en drönare ifrån marken krävs ett drönarkort och det gäller för alla drönare som väger över 250 gram (vilket de flesta gör). Det finns tre kategorier av drönarkort: öppna, specifika och certifierade, Länsgården använder den öppna kategorin. 

Du får aldrig flyga drönaren utom räckhåll och aldrig högre än 120 meter (vilket är otroligt högt upp). 

Vem ska registrera ett drönarkort?

Om du som privatperson eller organisation ansvarar för en drönare
eller modellflygplan, måste du registrera dig som operatör om
drönaren eller modellflygplanet som du flyger utomhus

  • väger minst 250 gram
  • kan överföra över 80 joule kinetisk energi vid en kollision mot en
    människa
  • är utrustad med kamera, ljudupptagning eller annan sensor
  • tillhör flygning i kategori specifik.

För att registrera sig som operatör och därmed få ett Operatörs-ID,
så måste du som privatperson vara minst 18 år och folkbokförd i
Sverige. En organisation ska ha sitt säte i Sverige.

Teorin genomförs på Transportstyrelsens webbplats och kostar runt 160 kronor. Det krävs att det finns minst en registrerad operatör per företag. 

Drönar-klasser 

Det finns sju olika klasser av drönare C0 till C6. Mer information om klassning hittar du här.

Klass C1. Här är de tre första kravpunkterna av totalt 20 punkter: 

  • Vara tillverkat av sådana material och ha sådana prestanda och fysiska egenskaper att den energi som skulle överföras till ett människohuvud vid en kollision i högsta hastighet skulle vara mindre än 80 J, eller, som ett alternativ, ha en maximal startmassa som understiger 900 g, inbegripet nyttolast.
  • Ha en maximal hastighet vid planflykt på 19 m/s.
  • Kunna nå en högsta höjd över startpunkten på 120 m eller vara utrustade med ett system som begränsar höjden över ytan eller över startpunkten till 120 m eller till ett värde som kan väljas av fjärrpiloten. Om värdet är valbart ska tydlig information om drönarens höjd över ytan eller startpunkten under flygning lämnas till fjärrpiloten.

Drönarkartan

Det finns en drönarkarta på Luftfartsverket som tydliggör var du får flyga din drönare och inte. För att kunna flyga över de röda zonerna på kartan, exempelvis ovanför USÖ, behöver du ansöka om tillstånd. 

Du får inte flyga över folksamlingar. 

I Powerpoint-presentationen ifrån träffen finns ett förslag på hur ett sådant mejl kan vara formulerat: 

Spridningstillstånd av bilder 

Du måste ansöka om spridningstillstånd om bilden/videon du har tagit med drönaren visar blandad bebyggelse i en mer utzoomad vy. Om du är säker på att bilden endast visar bostadsbyggnader med tillhörande tomtmark, anläggningar samt allmänna vägar behöver du inte ansöka om tillstånd. 

Du får bara ha med de byggnader du äger själv i bilden, annars behöver bilden skickas till Lantmäteriet för granskning. Alla bilder som innehåller en horisont behöver skickas in av militära säkerhetsskäl. 

Om du är osäker är det bättre att skicka in materialet för granskning, processen brukar gå ganska fort. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 januari 2024