Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Miljöcertifiera dina byggnader

Publicerad: 2020-04-27 13:48

Tillsammans behövs mer göras för att våra befintliga byggnader ska bli mer hållbara! Det var det gemensamma budskapet från Åsa Wahlström (CIT), Catarina Warfvinge (Lunds Tekniska högskola) och Pehr Hård (Sweden Green Building Counsil) under måndagens webbinarium.

Bild på talarna

Egenkontroller av fastighetsägare i Stockholm från i fjol visar att endast 5 procent uppfyller krav enligt miljöbalken. Ett exempel på detta var inslaget från SVT som visade bristande kontroll och höga radonhalter i flera fastigheter. 

Åsa Wahlström presenterade den nya miljöklassningen Miljöbyggnad iDrift - en ny miljöcertifiering för befintliga byggnader, samt det nybeviljade projektet ”Ramverk för miljöanpassad förvaltning av byggnader”. Båda projekten syftar till att sätta fokus på hållbarhetsarbetet kring befintliga byggnader för att underlätta för fastighetsägare som vill göra skillnad.

Pehr kompletterade med information om remissarbetet och fortsatt arbete med förfining och färdigställande av Miljöbyggnad iDrift. Målet är att standarden ska var klar innan sommaren 2020.

Förhoppningen är att den nya certifieringen och projektet ska bidra till att fler åtgärder för mer hållbara byggnader ska genomföras. I det arbetet har fastighetsnätverk och energikontor också en naturlig roll.

Hur fungerar miljöklassningen Miljöbyggnad iDrift?

Genom checklistor och besiktningsprotokoll fångas 300 åtgärder som vid genomförande ger mer hållbara byggnader ur ett brett perspektiv. Frågorna är formulerade för att lätt kunna besvaras och därigenom verifiera att byggnaden uppnår en viss poäng i hållbarhet. Åtgärder som påverkar flera miljökategorier ger flera poäng. Genom poängsystemet kan fastighetsägare visa upp en positiv förändring och jämföra sig inom branschen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023