Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Frukostträff med tema social hållbarhet – hur och varför?

Publicerad: 2023-11-28 15:53

Hur ska vi inom bygg- och fastighetsbranschen börja arbeta med social hållbarhet? Det pratade Emma Engström och Sara Jacobsson från Svefa om på ett frukostseminarium som Fastighetsnätverket i Örebro län arrangerade tillsammans med Fastighetsägarna.

Emma och Sara står bredvid varandra och ler, i bakgrunden syns människor som pratar och skrattar

Hållbarhet, de senaste 25 årens utveckling

Från miljöledning, energideklarationer och asbestinventering via Kyoto-protokollets krav på de utvecklade länderna till Parisavtalets 1,5 gradersmålet 2030 och FNs 17 globala mål för hållbar utveckling. Idag pratar vi om hållbarhet på ett helt annat sätt än tidigare och det finns många sätt som fastighetsägare att engagera sig i hållbarhetsfrågor. 

Energieffektiviseringar, miljöcertifieringar och taxonomier har många koll på men de mjuka värderna - sociala hållbarhetsfrågor - kan ibland vara svårare att ta sig an. Men det kan vara bra att tänka på att sociala åtaganden faktiskt ger bättre villkor hos alltfler banker. Hållbarhetsfokus leder även till att fastigheter får ett större värde. Det är en win-win för både samhället och fastighetsbolagen. 

Rekommendationer för bostadsutveckling i utsatta områden

 • Gemensam målbild, uthållig strategi och prioriteringar.
 • Samordning och ledarskap viktigt.
 • Återanvänd tidigare framgångar - lär av andra som lyckats.
 • Ökad potential till värdeutveckling genom att arbeta med både sociala och stadsbyggnadsmässiga aspekter.
 • Bedöm lämplig utbyggnadstakt och hänsyn till övrig utveckling i närområdet.
 • Tillskapa bostäder enligt marknadens efterfrågan.
 • Kommunikation.
 • Skapa förutsättningar för en blandning av människor med olika socioekonomiska förutsättningar – genom inflyttning och möjlighet till boendekarriär.
 • Viktigt att skapa en tro på områdets utveckling - ett varumärke

Här kan du ladda ner hela Swefas Powerpoint-presentation ifrån frukostträffen: 

Tre snabba tips för social hållbarhet

1. Belysning - strategisk placering av belysning och rörelsesensorer kan ha stor inverkan på trygghetskänslorna i ett område.

2. Klotter och nedskräpning - ren och välskött miljö kan förbättra stadsbilden och göra området mer attraktivt för besökare, hyresgäster och turister.

3. Samarbete med andra organisationer - Arbeta tillsammans andra för att identifiera specifika behov och utveckla gemensamma initiativ. Här kan Fastighetsnätverkets aktiviteter vara en plattform för erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Finansiering

 • Det finns 17 kända fastighetsobligationer och lån med sociala mål.
 • Ett tjugotal lån kopplade till 14 kommunalägda bolag som har finansiering med koppling till sociala mål via Kommuninvest.
 • Hållbarhetslänkade banklån; t ex ROT eller nybyggnad kopplat till utsatta områden.

Exempel: Botkyrkabyggen har beviljats lån för social hållbarhet från Kommuninvest om ca 3,8 miljarder kronor. Botkyrkabyggen ska följa upp och rapportera på indikatorer som förändringar i trivsel och trygghet, hyresnivåer och hyresförhållanden samt skolresultat.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 november 2023