Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Digitalisering och välfärdsteknik i fastigheter

Publicerad: 2023-01-12 16:07

Hur kan våra hyresgäster bli mer självständiga med hjälp av digitalisering, e-tjänster och välfärdstekniska lösningar? På vilket sätt kan fastighetsägare bidra till att avlasta välfärden? Och vad är nästa steg? Under den här träffen besökte vi Karlslundsgården i Örebro, ett vård- och omsorgsboende, där hård teknik och digitalisering möter den mjuka, välkomnande atmosfären och personalens varma bemötande.

Person som står och föreläser framför en skärmvägg, personers ryggtavlor, de sitter och lyssnar


Det blir allt viktigare för fastighetsägare att utforma boenden som gör att våra hyresgäster ska känna sig självständiga, oavsett typ av funktionsvariation, ålder eller hälsotillstånd. 

Med hjälp av välfärdsteknik, digitalisering och e-tjänster kan människor med olika funktionshinder få en högre livskvalité eftersom de kan kontrollera sin egen hälsa. Det gör att vi skjuter fram insteget för dem in i vården. Där är du som fastighetsägare en viktig möjliggörare. Det är du som har makten att påverka hur den digitala standarden i våra bostäder utvecklas. Välfärdsteknik kan hjälpa hyresgästen själv, välfärden och anhöriga.

Testbädden InnoMera - tillsammans för ett självständigt liv

Rebecca Larsson, kommunikatör på Regional utveckling, presenterade Testbädden InnoMera som drivs av Region Örebro län och sex kommuner i länet. Genom testbädden samverkar kommunerna med näringslivet, forskningen och civilsamhället när det är dags att köpa in och implemetera välfärdslösningar som matchar kommunernas behov.

"Vi testar välfärdstekniken i liten skala på några få testpersoner innan vi skalar upp. På så sätt testas rätt produkter, på rätt personer, i rätt miljö. Därefter utvärderas testerna för att se om de möter användarnas faktiska behov och det ökar förutsättningarna för att det ska bli rätt", säger Rebecca under träffen.

Söker samarbetspartners

Testbädden InnoMera söker fastighetsägare som vill ingå som en referensgrupp i projektet. Det handlar om 1-2 möten per termin på ungefär 1,5 timme där ni diskuterar välfärdsteknik och användare i framtidens bostäder. Ni kommer då presenteras som samarbetspart på bland annat Linkedin och webbplats. Kontakta Sarah Bergqvist för mer information.

 

Trygghetsboende med digitalt stöd

Christer.jpg


Christer Kilersjö, VD på Eksta bostad AB i Kungsbacka, berättade om deras "fritidsgård för äldre" Kolla Parkstad - ett trygghetsboende med cirka 80 hyresgäster med en medelålder på 80 år. 

På boendet arrangeras många aktiviteter och Christer menar att hyresgästerna trivs. De vill komma tillbaka till ett socialt liv - ett behov som Eksta bostad tillgodoser genom att arrangera föreläsningar, nöjen och teknikcafé (där de äldre får testa ny teknik). 

"Kan vi skapa ett digitalt stöd för de äldre som skapar ett mervärde?"

Så löd frågan som blev startskottet till det Vinnova-finansierade projektet "Trygghetsboende med digitalt stöd" som drivs i samarbete med bland andra IoT Sverige. Ett av projektets mål har varit att motverka digitalt utanförskap och att bygga upp en social, digital samvaro bland de äldre. 

Ett viktigt inslag i projektet har varit att genomföra tester och demonstrationer i en testbäddslägenhet. Den har varit utrustad med bland annat dörrsensorer, nattljus, datorer i entrén och en multisensor som har varnat om någon obehörig har rört sig i lägenheten. 

Christers råd på vägen

Christer Kilersjö kom med många bra råd till dig som fastighetsägare som vill installera välfärdsteknik till dina hyresgäster. 

 1. Utred vilka faktiska behov hyresgästerna har innan ni implemeterar ny teknik. Det är bra att ha ett svar på frågan "Vad är nyttan?". Det skapar en bättre grund som kan vara till hjälp under hela projektet. 
 2. Digital teknik kräver ändå analogt stöd. Det är inte alla som förstår hur tekniken ska användas - det är bra att projektleda en sådan kompetens redan från start. 
 3. Innovationsprojekt med digital teknik är resurskrävande och behöver ett tydligt "ägarskap" internt: Förankra vem som äger vilken fråga. 

Fler konkreta tips, summering och råd på vägen hittar du i Christers Powerpoint-material här: 

Karlslundsgården - tekniken som gör livet lättare för äldre

Simon Sköld.jpg


Sensorgolv som känner av när du ramlar, digitala husdjur och VR-teknik är bara några av alla tekniska lösningar som Karlslundsgården prioriterat i sina byggnader. Simon Sköld och Arvid Lund-Sundström, Karlundsgården, prestenterade hur de har valt att göra livet tryggare för deras hyresgäster (cirka 70 st). 

Några av Karlslundsgårdens tekniska lösningar

 • Fallsensorer (stav) i våtutrymme: Det går ett larm till personalen om personen inte syns på radarn efter 3 minuter. 
 • Sensorgolv i golvmattan och i socklarna med ett fall-larm: En funktion som känner av när en person befinner sig på golvet. Med hjälp av detta system räcker det med att göra avvikelser om någonting händer, vilket innebär att boendet slipper installera kameror. 
 • Nyckelfria dörrar: Samtliga dörrar och skåp öppnas med taggar eller via trygghetslarm (som ett armband som hyresgästerna har på sig). Armbanden kan också zon-begränsas så att det larmar till personalen om personen rör sig utanför en redan angiven zon. Då kan de ringa eller möta upp personen. 
 • Smart belysning som personalen själva kan styra. 
 • Digitala konstverk som ser olika ut varje dag. 
 • Tovertafel: Ett interaktivt spel via en projektor som lyser på ett bord, med infraröda sensorer, högtalare och processor. Spelet läser av hyresgästernas rörelser och anpassar sig efter dem. 
 • Digitala informationstavlor där de boenden får veta vad som händer idag och vad det blir för mat bland annat. 
 • Digitala husdjur som kan fungera som stöd så att hyresgästerna slipper känna sig ensamma.
 • Robotdammsugare så att hyresgästen själv kan städa. 

Gör digitala resor med VR-glasögon

Ett viktigt inslag har varit VR-glasögonen som hjälper de äldre att resa, exempelvis till Italien, Island eller till sitt hemland. De gör också digitala levnadsberättelser - ett koncept som går ut på att de reser med hjälp av Google Earth. Tillsammans upptäcker de världen, de får berätta om minnen och tidigare platser de har besökt. 

Simon berättar att gruppen tillsammans har gjort ett digitalt studiebesök till Cypern där en hyresgäst bott i över 20 år.

"Hen fick visa sitt gamla hus och vi kunde gå på gatan och uppleva det tillsammans med personen, det var väldigt fint", avslutar Simon. 

Här är föreläsningsmaterialet från Karlslundsgården: 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023