Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Studiebesök på Kungsparken i Kumla

Publicerad: 2023-05-04 14:02

Efter cirka 7 år har hyresgästerna äntligen börjat flytta in i det nya vård- och omsorgsboendet Kungsparken i Kumla. Invigningen skedde för ungefär två veckor sedan, men planeringen har pågått sedan år 2016. Fastighetsnätverkets medlemmar fick komma på ett soligt studiebesök för att höra mer om projektet.

Kungsparken: en äng med ett antal brunröda boxformade byggnader.


Vård- och omsorgsboendet Kungsparken ägs av Länsgården som hyr ut boendet till Kumla kommun, som i sin tur hyr ut lägenheterna till hyresgäster med behov av vård och omsorg dygnets alla timmar. Kungsparkens rymmer 14 enheter med sammanlagt 126 lägenheter. 

Etapp 1 (vård- och omsorgsboendet) är nu färdigsställt och till sommaren 2023 påbörjas etapp 2 (vårdcentral och folktandvård) som beräknas vara klart i början av år 2026. 

Samlokaliserat vårdcentral, vård- och omsorgsboende och folktandvård

Kungsparken kommer att bestå av tre byggnader (vårdcentral, vård- och omsorgsboende och folktandvård) som kommer att byggas ihop med en sutterängvåning. Det kommer därför finnas en gemensam entré.

Det är Marge Arkitekter AB och SP Landskapsarkitektbyrå AB som har varit arkitekter för byggnaderna och det märks att de tänkt på varenda detalj. Allting är genomtänkt och har en tilltalande röd tråd när det gäller färgval, materialval, mönster och form. Många detaljer är tagna från den gamla skotillverkarindustrin för att hylla Kumla som skostad.

Ett beslut som projektgruppen är extra nöjda över är det vackra trägolvet som lagts i större delen av byggnaden: 

"Det är enkelt att underhålla och det kommer bara bli vackrare och vackrare med tiden", säger Marie Villman från Länsgården. 

Den sista bostaden i livet

Lägenheten här är den sista bostaden som hyresgästerna har i livet. Då är det viktigt att standarden är hög och att hyresgästerna ska kunna rå om sig själva. Länsgården menar därför att det har varit viktigt att lyfta blicken och våga utmana sig själva - något de känner att de har fått chans att göra i det här projektet. 

Tekniken i byggnaden 

Några utav de tekniska lösningarna som Länsgården har valt att installera är: 

  • Scenariostyrd belysning 
  • Frikyla och ventilation
  • Nyckellöst passersystem
  • Data och telefoni
  • Trådlöst kallelselarm 
  • TV

De har utgått ifrån deras "Länsgården standard" som innehåller behovsstyrda värmeshuntgrupper, behovsstyrd primärvärme, behovsstyrd ventilation och mätningar för att de ska ha full koll. Det som har varit specifikt för just det här projektet har även varit: styrd solavskärmning, frikyla av fastigheten via ventilation, värmepumpar för värma och varmvatten och kökskyla (CO2) med återvinning till borrhål. 

Länsgården har även förberett för installation av välfärdsteknik i lägenheterna, men det är Kumla kommun som själva får välja om det är något de vill köpa in. 

Kungsparken är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad silver. 

Stort tack till Länsgården som på ett intressant och professionellt sätt visade oss runt! 

Länsgårdens Powerpoint-redovisning ifrån studiebesöket hittar du här:

Vill du också arrangera ett studiebesök? Mejla till fastighetsnatverket@regionorebrolan.se

Människor i en konferenslokal med ett stort askfärgat bord i mitten
Människor som står i en hyreslägenhet med en säng i mitten av rummet
Människor står i en korridor och pratar på Kungsparken

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 maj 2023