Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Studiebesök på Örebro ByggRetur

Publicerad: 2023-09-18 10:34

Örebro ByggRetur är en cirkulär bygghandel som säljer återbrukat material som kommer ifrån demonteringar av fastigheter. Den 18 september slog Örebro ByggRetur upp portarna på Argongatan 33 och Fastighetsnätverkets medlemmar fick göra ett studiebesök för att se lokalerna och höra mer om verksamheten som de bedriver där.

Flera personer står och lyssnar på en kvinna som pekar. De är utomhus vid Örebro ByggReturs varuinlämning


Hos Örebro ByggRetur kan både privatpersoner och företag finna återbrukade byggprodukter. Bakom denna verksamhet står Tekniska förvaltningen i Örebro Kommun, ÖrebroBostäder, ÖrebroPorten och Futurum. Detta är ett projekt för att minska mängden produkter som blir avfall eftersom byggavfall motsvarar en stor andel av avfallet i Sverige.

En butik för återbruk

Under hösten öppnar Örebro ByggRetur butiken för återbruk som kommer att ha två heltidsanställda samt arbetsträning (social hållbarhet) via en samverkan med Praktikcentrum. Här kommer fastighetsägare, byggföretag och andra organisationer kunna lämna in sitt byggavfall som sedan säljs vidare i butiken. 

Det är ett bra sätt för ert företag att redovisa hållbarhetsarbetet och samtidigt uppfylla kravet på hållbarhetsredovisningen i bokslut. Dessutom får företaget ett återbruksintyg med minskad koldioxidutsläpp i samband med besöket.

Ytor

Butiksytan kommer att vara cirka 650 kvm. Därutöver kommer varumottagningen vara 150 kvm och andra ytor (ex kontor) uppgår till 200 kvm. 

Öppettider

Öppettiderna för butiken kommer vara tisdagar - torsdagar 14.00-19.00 för privatpersoner och vardagar 08.00-16.00 för företag. 

Det här kan du lämna in 

Så lämnar du in ditt avfall 

Lämna in ditt material på Argongatan 33 efter en föranmälan om datum och tid till Lars Nährström, lars.nahrstrom@orebro.se (när du fått en bekräftelse på detta).

Mer information

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 september 2023