Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Bygg fuktfritt

Publicerad: 2020-05-19 00:00

Många fastighetsägare upplever att de har problem med fukt i sitt fastighetsbestånd. Fuktskador kan ske på alla typer av fastigheter: allt från gamla kulturbyggnader till nya flerbostadsbyggnader. Därför bjöd Fastighetsnätverket in Eva Gustafsson, Conservator, till ett webbinarium. Eva har nämligen många års erfarenhet från att arbeta med fuktproblematiken i fastigheter. Många människor anslöt till webbinariet som innehöll bra information för alla som äger, förvaltar, bygger eller renoverar fastigheter.

Bild på Eva Gustafsson

Det bästa sättet att slippa fuktskador och mögel i huset är att förebygga att det händer. Men än idag byggs fastigheter på fel sätt, vilket leder till att byggnaden kan få stora fuktproblem. Fastigheten kan även byggas på rätt sätt, men på grund av exempelvis korta byggtider kan den ändå drabbas av fuktproblem. Ett vanligt förekommande problem är att fastigheten inte hinner torka upp ordentligt under byggnadsfasen och att fukten byggs in i fastigheten. 

- Tyvärr har vi inte lärt oss utav alla misstag som har skett historiskt, menar Eva Gustafsson. 

Något av det viktigaste att vara uppmärksam på är kondens på insidan av fönster. Uppstår det kondens är ventilation undermålig och då är det stor risk för fuktskador. Under webbinariet visade Eva exempel på var fuktskador ofta uppkommer och gav också exempel på vanliga riskkonstruktioner.

Ett bra sätt att undvika problem vid nybygge eller renovering är att:

  • anlita hjälp från en fuktexpert. Då ska hen vara med i hela projektet för att fånga upp alla risker när det gäller fuktproblematik.
  • kunskap och information sprids till yrkesmänniskor som står för det praktiska utförandet - många gånger vill de bygga rätt, men de har inte alltid den kunskap som krävs. 
  • ha löpande egenkontroll och återkoppling under hela byggfasen för att säkerställa att det som ritas och projekteras går att utföra och byggs i verkligheten; framförallt viktigt när det gäller att få täthet i genomföringar.

Slutligen nämnde Eva att miljöcertifiering av byggnader har en positiv inverkan för minskad risk för fukt, genom de krav miljöklasser innebär.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023