Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fastighetsnätverkets årsstämma 2024

Publicerad: 2024-03-20 13:46

Den 20 mars arrangerade Fastighetsnätverket årsstämma med fokus på återbruk inom bygg- och fastighetsbranschen.

Kvinna som sitter och lyssnar på en föreläsning, runt henne sitter fyra män, alla ser koncentrerade ut


Cirkulär arkitektur för ett mer hållbart samhälle

Återbruk kan bidra till både innovation, kostnadseffektivitet och lösa några av samtidens utmaningar. Är vi noggranna med att tänka in cirkulariteten redan i projekteringsfasen så kan vi komma långt. 

Under årsstämman fick vi besök av Elin Sandström, hållbarhetsspecialist och Elin Grönberg, arkitekt från White arkitekter. De berättade om sina erfarenheter av återbruk och om hur befintliga värden kan tas tillvara på både stadsbyggnads- och byggnadsskala. Både för den som vill komma igång eller den som vill utveckla sig inom återbruk. 

"Varje byggprodukt gör skillnad och alla kan börja med något" 

White visade upp flera projekt och case som de varit med och drivit och kom med flera exempel på aktörer som har återbrukat material från en byggnad till en annan - där hela glaspartier, byggelement eller stommar kunnat återanvändas. Exempelvis har Campus USÖ flyttat ett befintligt glasparti från en byggnad till en tillbyggnad i ett nytt läge. 

Några tips på vägen: 

  • Se värdet i det vi har
  • Innovation - ”redo för nya krav”
  • Kostnadseffektivt - ”fler som kan byggnaden”
  • Sätt mål
  • Prioritera klimatförbättrande arbete
  • Sänk avfallet
  • Börja inventera
  • Lär dig mer under resan

Årsstämma - dessa beslut fattades

Tack till våra medlemmar och styrelsen för ett trevligt årsmöte. Här är några av besluten som fattades:

💚 Medlemsavgifterna för 2024 är samma som föregående år.

💚 Vi tackar varmt Johan Sellin och Mats Strömberg för er tid som representanter i styrelsen. Era perspektiv har varit otroligt viktiga och värdefulla i vårt arbete för att utveckla energi- och miljöfrågorna inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi välkomnar även Göran Uske till styrelsen. Vi ser fram emot vårt kommande samarbete med dig! Övriga styrelsemedlemmar och ordförande behåller sina poster även under 2024.

💚 Fastighetsnätverket fortsätter vara en strateginod i Energimyndigheten uppdrag att ta fram sektorsstrategier som bidrar till resurseffektiv energi användning. 

💚 Fastighetsnätverket medfinansierar EU-projektet Byggnadslyftet i östra Mellansverige som drivs av Energikontoret Region Örebro län, Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Östergötland, Östergötland bygger klimatneutralt och till viss del NRGIZE - Home of PropTech.

💚 Fastighetsnätverket fortsätter samarbetet i det nationella nätverket Lågan.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 mars 2024