Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hur kan fastighetsägare och hyresgäster gemensamt nå längre? Energieffektivisering i samklang, påverkan eller medverkan.

Publicerad: 2022-02-28 14:08

Den 28 februari träffades ÖBKN, Fastighetsnätverket i Örebro och Sörmland samt Forum för kommunala fastighetsägare i Östergötland för att vända och vrida på hur energieffektivisering kan var något som fastighetsägare och hyresgäster gör gemensamt. Här kan du läsa mer om träffen.

Bild på ett bostadshus med snö och fint väder


Gavlegårdarna har minskat sitt fjärrvärmebehov med 10 procent

Energikontoret Östergötland och nätverket Östergötland bygger klimatneutralt (ÖBKN) bjöd in Gavlegårdarna det kommunala bostadsbolaget i Gävle kommun.

År 2021 vann de pris för bästa energibesparing i Allmännyttas ”klimatinitiativ”. Håkan Wesström berättade att de, genom att styra värmebehovet på medeltemperatur i lägenheterna, minskat sitt fjärrvärmebehov med totalt 10 procent eller 16 GWh från 2017 till idag.

Under 2015-2016 installerade de temperaturgivare i 14000 lägenheter. Sedan dess har de provat sig fram och jämfört att styra på medeltemperatur med konventionell styrning. Förutom energibesparingen har Gavlegårdarna nu kunnat identifiera värmeproblem i byggnaderna. De har samtidigt kunnat minska på lägenhetsbesöken, eftersom de har tillgång till viktig information om lägenheterna utan att behöva ett godkännande från hyresgästen.

Mimboxen - manicken som filtrerar ut mikroplaster från tvättmaskiner

Mimbly är ett ungt företag sprunget ur Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Vi träffade Robin Griffiths, marknadschef, som berättade om hur de funderat över mängden mikroplaster i våra hav. I genomsnitt får vi människor i oss ett kreditkort plast varje vecka, där 35 procent av microplasterna kommer från utsläpp via våra tvättmaskiner. Går det att minska utsläppen av mikroplaster samtidigt som vi minskar energiförbrukningen och vattenanvändningen? 

Lösningen blev Mimboxen som kopplas till tvättmaskinerna i den gemensamma tvättstugan och som filtrerar ut mikroplaster men som också återanvänder varmt sköjlvatten efter viss rening. Tvätten blir lika ren men de sparar ungefär 50-70 procent vatten, färre mikroplaster i kretsloppet och minskade koldioxidutsläpp eftersom de inte behöver värma så stor volym vatten.

Företaget har gjort flera piloter på bland annat HSB Livinglab och Lundbergs fastigheter. Inom kort kommer Mimboxen att finnas på marknaden.

Lundbergs fastigheter erbjuder förnyelsebar energi i sina hyresavtal

Jonas Thyrson på Lundbergs fastigheter (medlemmar i ÖBKN) berättade om hur de på olika sätt vill ta hjälp av sina hyresgäster för att nå sina högt ställda klimatmål om en klimatneutral värdekedja till 2030.

Utmaningar för fastighetsbolaget är Scope 3, det vill säga alla indirekta utsläpp som fastighetsförvaltandet medför samt för den del av elen som hyresgäster själva står för. Lundbergs fastigheter har länge erbjudit gröna avtal till sina kommersiella hyresgäster men nu är de först ut att även erbjuda förnyelsebar el i sina egna abonnemang.

Hyresgästerna får själva välja om de vill teckna avtalet eller inte, men när en hyresgäst förstår vad deras bidrag blir så upplever de flesta detta som mycket positivt och det ger resultat i minskade koldioxidutsläpp. Lundbergs arbetar även för ökad sortering av avfall i sina fastigheter och kör nudgingkampanjer för vattenbesparing.

HSB Living Lab bedriver forskning i ett flerfamiljshus

Madelaine Doufrix från HSB Living Lab berättade om forskningshuset i Göteborg som stod klart 2016 med alla typer av sensorer i byggnaden. Dessa sensorer kan mäta och jämföra hur olika installationer påverkar system och människor.

Detta är ett nästan helt vanligt flerfamiljshus, där det bor studenter och familjer. Den enda skillnaden är att det bedrivs praktisk forskning där och att byggnaden fungerar som testbädd för en mängd olika företag.

Det har hittills bedrivits över 150 projekt och det finns möjlighet att nyttja miljön som testbädd några år till innan byggnaden ska flyttas, då det tillfälliga 10 åriga bygglovet upphör. Alla projekt är redovisade - en skattkammare där företag och verksamheter har möjlighet att botanisera bland en stor mängd energirelaterade projekt att inspireras av.

NRGIZE 

På tal om inspiration så var Pernilla Kjellström från NRGIZE sist ut och berättade om de startup-företag inom området kallat för proptech. Företag som på olika sätt genom digitala lösningar kan hjälpa fastighetsbolag till smarta lösningar på en mängd problem eller utmaningar.

Pernilla erbjöd fastighetsägarna att boka in sig på ”Fireside chat” med en eller flera av företagen som stöttas av NRGIZE. Det innebär att du som fastighetsägare i lugn och ro kan samtala om digitala utmaningar och hur du som fastighetsägare kan komma igång och hitta möjliga vägar. 

Läs mer om Fireside chat här

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023