Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Cirkulära Uppsala - från ledande case till testbäddar i världsklass

Publicerad: 2023-10-19 16:13

Hur kan vi inom bygg- och fastighetssektorn skapa ett större kretslopptänk där den enas avfall kan ses som den andres resurs? Under den digitala workshoppen den 19 oktober fick nätverkets medlemmar träffa Mathilda Ogden och Caroline Beck-Friis från Stuns som berättade om projektet Cirkulära Uppsala.

Bild på mathilda ogden och caroline beck-friis med STUNS logotyp

Sedan industrialiseringens tid har den ekonomiska modellen varit byggd och formad efter en linjär livsstil. Produkter tillverkas för att konsumeras och därefter slängas. Detta har lett till en resursförbrukning där naturresurser bryts i en snabbare takt än de återskapas och därför riskerar att försvinna helt.

Med en ständigt ökande befolkning där majoriteten flyttar in till städerna blir det allt viktigare att bygg- och fastighetsbranschen tar sitt ansvar för att bygga och renovera på mer cirkulära och hållbara sätt. Därför har Stuns valt att titta på återbruk av byggmaterial. Under en digital träff delade de med sig av sina erfarenheter och fick oss att fundera ett extra varv kring just cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Nya cirkulära lösningar i Uppsala...

Matilda Ogden och Caroline Beck Friis från Stuns berättade att det nu finns flera nya cirkulära lösningar i Uppsala: 

  • Wiklunds – ny affärsmodell för spillmaterial/mellanlagring
  • Återbruksevent – Samverkansplattform för ökat återbruk
  • Återbrukskarta – Digital samverkansplattform
  • Studentarbeten – Inventering, karbonatisering, digitala plattformar m.m.
  • Byggåterbruksgrupp i Uppsala klimatprotokoll – Återstartad med engagerad ledning

... och på andra platser i Sverige

Det finns även en del initiativ på andra platser i Sverige: 

  • Återbygget Västerås
  • Östersund kommun
  • Malmö byggdepå
  • Örebro ByggRetur

Lars Nährström från Örebro ByggRetur berättade därefter hur verksamheten är upplagd här i Örebro län och vad du som fastighetsägare kan göra för att bidra. Mer information om det hittar du här. 

Aktörskedja 

Under våren tog en mindre kärntrupp fram ett utkast över aktörskedjan som behövs för att få snurr på återbruk av bygg- och anläggningsmaterial i stor skala. I maj träffades STUNS och några ytterligare aktörer och tyckte till om utkastet. 

I Powerpointen från träffen kan du ta del av resultaten: 

Övriga dokument

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 april 2024