Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hitta rätt kompetens inom fastighetsbranschen

Publicerad: 2022-09-20 15:30

Genom att erbjuda utbildningar och en möjlighet att snabbt komma in på arbetsmarknaden skapar vi rätt förutsättningar för att få fler att välja vår bransch och att kompetensutveckla sig inom den. Den här träffen fokuserade på just det: vilka olika vägar som finns för att attrahera framtidens studenter. 

Två studentkillar står och föreläser framför en Powerpoint, de har utländsk härkomst


Under en längre tid har det funnits en brist på drifttekniker och andra viktiga funktioner kopplat till bygg, anläggning och fastigheter. För att nå framtidens energi- och klimatmål behöver vi kompetenta och engagerade eldsjälar som brinner för energieffektivisering. Vi behöver även erbjuda utbildning internt, så att vår egen personal får nyttja sin fulla potential. Vi behöver även fånga upp alla barn och unga som är intresserade av el och energi, bygg, anläggning och fastigheter i god tid.

Carina Lundgren föreläser

Carina Lundgren, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd

Vilken kompetens efterfrågas?

Carina Lundström från Fastighetsbranschens utbildningsnämnd berättarde vad fastighetsbranschen efterfrågar för typ av kompetens. Underlaget kommer från en kompetensbehovsundersökning som de har genomfört. 

På nationell nivå kan de se att rekrykteringsbehovet är stort för fastighetstekniker, fastighetsskötare, fastighetsvärdar, fastighetsförvaltare, fastighetsingenjörer och byggprojektledare. Den huvudsakliga anledningen till framtida rekrykteringar är ersättningsrekrytering (på grund av exempelvis pensionsavgångar och övriga uppsägningar). Resultaten är liknande när hon har zoomat in på enkätsvaren för just Örebro län. 

Carina gick även igenom vilka kompetenser befintliga mearbetare kommer att behöva utveckla inom de närmsta två åren. I hennes föreläsningsmaterial finns all data samlad: 

Presentation från Kompetensråd Fastighet:

Susanna Bergman föreläser. Hon har en svart klänning med vita stora prickar

Susanna Bergman, Region Örebro län

Så kan du som fastighetsägare främja utbildningsmarknaden

"I skolan finns morgondagens företagare, framtida medarbetare och chefer" - Susanna Bergman, Region Örebro län.

Fastighetsägare har möjlighet att göra mer och vara ambassadörer för sin egen bransch, men på vilket sätt? Under träffen berättade Susanna Bergman, projektledare Region Örebro län om hur du som fastighetsägare kan förebygga din egen strategiska kompetensförsörjning för företaget. 

Att samverka med skolor på olika sätt är en start och effekterna är stora - både för eleverna och för företaget. På ett pedagogiskt sätt gick Susanna igenom vad företaget kan göra för de olika målgrupperna. Från att eleverna börjar i grundskolan, upp till yrkesvux och yrkeshögskolan. 

Mia Elvén, Futurum fastigheter och studenterna Emal Nikzad och Guleed Mohamoud Hassan från Mälardalen högskola

Mia Elvén, Futurum fastigheter och studenterna Emal Nikzad och Guleed Mohamoud Hassan från Mälardalen högskola

Futurum har samarbetat med två studenter

Under våren har Futurum fastigheter låtit två studenter göra sina examensjobb hos dem. Studenterna Emal Nikzad och Guleed Mohamoud Hassan från Mälardalen högskola har fått i uppdrag att jämföra två förskolor som är byggda på exakt likadana sätt – där det enda som skiljer sig är olika materialval för husets stomme. Under föreläsningen gick de igenom resultatet från deras rapport. 

Några av deras viktigaste slutsatser i rapporten var bland annat att: 

  • Förskolan med trästomme släppte ut mindre utsläpp än förskolan som med betongstomme.
  • LCC var ofullständig, vilket gjorde det svårt att besvara vilken av förskolorna som hade lägst kostnader i förhållande till LCC.
  • Energianvändning i form av utsläpp var mindre i Bettorp (trä). Energiutsläppen utgör en större andel i förhållande till andra livscykelskeden, vilket medför att Bettorp har större andel utsläpp i B6.
  • Projekten har bidragit till positiva mervärden men skiljer sig åt, dock beror resultaten på vilka personer som svarat. FN:s globala hållbarhetsmål 11 är det målet som haft störst inverkan.

Mer information och hela deras examensarbete kan du hitta här

Aktuella utbildningar

Vuxwebben

Webb som samlar samtliga vuxenutbildningar i Örebro län på ett och samma ställe: Vuxwebben 

Gywebben

Webb som samlar samtliga gymnasieutbildningar i Örebro län på ett och samma ställe: Gywebben 

Totalmetodiken

Totalmetodiken (27/10, 17/11) - en kurs för blivande totalkonsulter: Gå till kalenderaktiviteten 

Energilyftet

Nylansering av Energilyftet (8/11): Gå till Energilyftet

Vuxenutbildning/Yrkesvux

Fastighetsskötare – Kumla kommun (7 elever just nu) kontakt morgan.laursen@jn.kumla.se

Arbetsmarknadsutbildning

Fastighetsskötare, –värd – Nercia Utbildning, (100-tal deltagare) kontakt jan.nyden@nercia.se

Yrkeshögskola 

Drift- och fastighetstekniker – Hermods, kontakt kajsa.tiderman@hermods.se

Fastighetsnätverkets studentportal

Fastighetsnätverkets egna studentportal som matchar studenter och företag. Här kan du som företagare publicera kommande examensjobb som studenter kan söka: Studentportalen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023