Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Få med ledningsgruppen på den hållbara framgångsresan

Publicerad: 2022-11-24 00:00

Har du, precis som vi, haft en utmaning i att övertyga ledningsgruppen och finansiärer att prioritera hållbarhetsarbetet på din arbetsplats? Utgångspunkten för den här träffen var att diskutera vad som krävs för att ledningsgruppen på företaget ska involvera sig i omställningen mot hållbarhet som krävs. Vilka viktiga erfarenheter finns att ta med sig från de som redan har satt segel mot ökad hållbarhet. Hur kan vi tillsammans få upp farten?

Bild på åhörare av föreläsningen


”Eldsjälen måste vara nära brasan”

Emil Karlsson och Pontus Halldin från WSP ledde dagens workshop. Emil underströk den mentala omställning som krävs för förändring. Vidare lyfte han vikten av att synliggöra det som uppnås och att låta eldsjälar ta plats i förändringsarbete.

Hållbarhet har aldrig varit viktigare

Pontus gav en omvärldsbevakning som visade att hållbarhet aldrig varit viktigare. Det har blivit en naturlig del i företags ledning. Flera i fastighetsbranschen har uttryckt att de vill ta ett större ansvar för en omställning mot hållbarhet. Det kommer också komma krav från EU för att energieffektivisera byggnader som är sämst ur energisynpunkt.

Slutligen gav Pontus exempel på hur lönsamheten för energiåtgärder blivit ännu bättre genom ökade energipriser.

Futurums 10-åriga hållbarhetsresa

Mia Elvén, tillsammans med kollegor, berättade om Futurums 10-åriga hållbarhetsresa. Futurum bildades år 2012 med uppdraget att förvalta Örebro kommuns skolor och förskolor. Dessa byggnader var i stort behov av underhåll. Det fanns exempelvis byggnader med läckande tak, fuktskador, otjänlig ventilation och brandkrav som inte uppfylldes. Enligt Mia levde inte Futurum upp till sin version av att erbjuda ”miljöer värdiga våra barn”.

Åtgärder för minskad energianvändning blev direkt en prioriterad fråga. I första hand fokuserade Futurum på att hitta snabba åtgärder för att få ner byggnadens driftkostnader. Tack vare det kunde de få till en ekonomi för att genomföra de underhållbehov som identifierades parallellt.

Fokuserade på behov framför lönsamhet

Futurum valde medvetet att fokusera på ändamål och behov istället för lönsamhet. Genom att utgå från genomtänkta åtgärder baserat på personalens kompetens var Futurums ledning övertygad om att det skulle bidra till ökad lönsamhet.

Det har varit ett viktigt ställningstagande och skapat ett brett engagemang för Futurums energi- och miljöarbete. Det har också varit viktigt för Futurum att synliggöra de som arbetar med driftoptimering och energieffektivisering, ett arbete som gav dem Region Örebro läns energipris 2018.

Futurums olika energieffektiva åtgärder

Futurum har därefter satsat på mer långsiktiga åtgärder för energieffektivisering, exempelvis sektionering av ventilation och införande av stopp av cirkulationspumpar

De har även genomfört nattvandringar för att hitta nya åtgärder för energieffektivisering. Ett arbete som har gett resultat. Nyligen genomfördes nattvandringar på nytt och de hittade då få saker stod som på i onödan eller inte fungerade.

Men Futurum hållbarhetsresa är inte slut. De arbetar vidare med utökad solelproduktion, batterilager, effektstyrning och därtill mer hållbara byggmaterial för att minska byggnadens totala klimatutsläpp. 

- Vi jobbar inte med fastigheter, vi jobbar med barn och efter en längre resa tycker jag att vi kan säga att vi lever upp till vår vision "Miljöer värdiga våra barn", avslutar Mia Elvén. 

Digitalisering: ett viktigt verktyg 

Kristoffer Englund från Solution Xperts delgav sina erfarenheter kring hur digitalisering är ett viktigt verktyg för ett systematiskt hållbarhetsarbete. Genom att fastighetsägaren själv har kontroll över sin data skapas förutsättningar för att hitta energiåtgärder och minska kostnader.

 

Mer läsning 

Trähusbyggande ger minskade klimatutsläpp och lägre investering - Futurum fastigheter om att bygga trähus

Mia Elvén från Futurum står och föreläser

Mia Elvén från Futurum står och föreläser

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023