Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Inspireras av våra medlemmar

Låt dig inspireras av olika utvecklingsprojekt som har genomförts av Fastighetsnätverkets medlemmar. Medlemmar som - precis som du – vill energieffektivisera sitt fastighetsbestånd och som nu delar med sig av sina erfarenheter. Ibland kan vi påverka varandra bara genom att ta del av varandras goda (och dåliga) exempel.

Bilden är tagen ifrån en drönare. Ett gäng personer står framför en byggnad och tittar upp mot luften, det är sommar och många ler.

Länsgården använder drönare i förvaltningen

Länsgården nyttjar drönare för att jobba smartare och slippa använda skyliftar i fastighetsdriften och förvaltningen.

Katarina föreläser inför en sittande publik som lyssnar intresserat

Regionfastigheter tar vara på biologiska skatter i betongdjungeln

Regionfastigheter arbetar med ekosystemtjänster och biologisk mångfald i parkförvaltningen.

Bild på hus i bostadsområdet Tamarinden

Tamarinden - Sveriges första hållbara stadsdel

Tamarinden präglas av nytänkande och smarta lösningar där områdets fastigheter ska kunna dela energi mellan varandra.

Futurum sparar tid med självlärande styrsystem

Futurum hänger med i den digitala revolutionen mot smarta, automatiserade fastigheter. Gör det du också!

Gör som Änglandaskolan - minska dina driftkostnader

Änglandaskolan har minskat sina driftkostnader genom solelproduktion, batterilager och egna erfarenheter.

Futurum Fastigheters energigrupp blev vinnare av Örebroregionens energipris för årets föredöme.

Örebroporten vill minska sin fjärrvärmeanvändning med upp till 15 procent genom prognosstyrning.

Örebroporten och Eon visar att det är möjligt att kapa effekttoppar. Det medför minskade klimatutsläpp och att pengar sparas.

Energi på menyn - Mälardalens högskola och Futurum

I Futurums kök kan åtgärder tillsammans med kökspersonal minska elanvändningen med 10 procent.

Genom den här fallstudien lyckades vi vaska fram 15 åtgärder som skulle komma att förändra företagets energitänk på lång sikt.

Illustration av idrottshallsbyggnad

Hyresgrundade investeringar för lågenergibyggnader - Futurum fastigheter

Det går att bygga energieffektiva skolbyggnader och ha kvar en låg hyreskostnad.

Hur kan överskottsvärme från kulvertar tas tillvara och bidra till minskade driftkostnader och klimatnytta?

Ett systematiskt energiarbete minskade bostadsrättsföreningars driftkostnader.

Livsmedelsbutikens kyla bidrar till uppvärmning av bostäders tappvarmvatten.

Bild på människor som lyssnar på en person som pratar

Örebroporten återvinner spillvärme från Behrn arena

Genom återvinning av spillvärme har Örebroporten minskat energianvändningen med 400 MWh per år på Behrn Arena.

Skylt med texten Karlskoga folkhögskola på en husfasad

Behovsanpassad värme- och ventilation kan minska Karlskoga Folkhögskolas energianvändning med 24 procent.

Per Halldin, Solkraft i Viby, presenterar solcellsanläggningen på Norra kyrkogården

Svenska kyrkan producerar egen solel

Med 255 solpaneler producerar Svenska kyrkan el på Norra kyrkogården som används i Krematoriet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 september 2021