Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Inspireras av våra medlemmar

Låt dig inspireras av olika utvecklingsprojekt som har genomförts av Fastighetsnätverkets medlemmar. Medlemmar som - precis som du – vill energieffektivisera sitt fastighetsbestånd och som nu delar med sig av sina erfarenheter. Ibland kan vi påverka varandra bara genom att ta del av varandras goda (och dåliga) exempel.

Tamarinden - Sveriges första hållbara stadsdel

Tamarinden präglas av nytänkande och smarta lösningar där områdets fastigheter ska kunna dela energi mellan varandra.

Futurum sparar tid med självlärande styrsystem

Futurum hänger med i den digitala revolutionen mot smarta, automatiserade fastigheter. Gör det du också!

Örebroporten återvinner spillvärme från Behrn arena

Genom återvinning av spillvärme har Örebroporten minskat energianvändningen med 400 MWh per år på Behrn Arena.

Gör som Änglandaskolan - minska dina driftkostnader

Änglandaskolan har minskat sina driftkostnader genom solelproduktion, batterilager och egna erfarenheter.

Futurum Fastigheter vinnare av Örebroregionens energipris

Futurum Fastigheters energigrupp blev vinnare av Örebroregionens energipris för årets föredöme.

Prognosstyrning av byggnadens klimatsystem - Örebroporten

Örebroporten vill minska sin fjärrvärmeanvändning med upp till 15 procent genom prognosstyrning.

Effektstyrning av byggnadens klimatsystem - Örebroporten

Örebroporten och Eon visar att det är möjligt att kapa effekttoppar. Det medför minskade klimatutsläpp och att pengar sparas.

Energi på menyn - Mälardalens högskola och Futurum

I Futurums kök kan åtgärder tillsammans med kökspersonal minska elanvändningen med 10 procent.

Ett systematiskt energiarbete - Byggnadsfirman Lund

Genom den här fallstudien lyckades vi vaska fram 15 åtgärder som skulle komma att förändra företagets energitänk på lång sikt.

Hyresgrundade investeringar för lågenergibyggnader - Futurum fastigheter

Det går att bygga energieffektiva skolbyggnader och ha kvar en låg hyreskostnad.

Kulverten upp i ljuset - Region Örebro län fastigheter

Hur kan överskottsvärme från kulvertar tas tillvara och bidra till minskade driftkostnader och klimatnytta?

Vad energikloka bostadsrättsföreningar uppnådde - Örebro kommun

Ett systematiskt energiarbete minskade bostadsrättsföreningars driftkostnader.

Butikskyla, ett värmande system - Melins Fastighetsförvaltning

Livsmedelsbutikens kyla bidrar till uppvärmning av bostäders tappvarmvatten.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 september 2021